Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Ειρήνη

Οι Άγγελοι στον ουρανό ψάλλουν
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.


Στην Κ. Διαθήκη,

η αρχαία ελληνική λέξη «ειρήνη»

χρησιμοποιείται 100 φορές,

όπως η έκφραση
«πορεύου εν την ειρήνη»
ή
«ειρήνη υμίν»

Οπτικοποιημένη παρουσίαση

Δεν υπάρχουν σχόλια: