Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

" Δώρησαι μοί μετάνοιαν ... ’"

 
 

 
 
Μετάνοια ...
 
Διάρρηξη της καρδιάς... Άνθιση του Θεού !
 
Δώρησε μου Κύριε αυτό το ξεχωριστό Δώρο της Μετάνοιας !
 
 
 
Δός μοι μετανοίας λογισμόν, δὸς καὶ κατανύξεως πόθον,
τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ ...
 
 
Κύριε εγώ σ’ ἐγκατέλειψα, μά ἐσύ μή μ’ ἀφήσεις . Εγώ ἔφυγα ἀπό κοντά Σου, μά ἐσύ βγές νά μέ ἀναζητήσεις. Βάλε με πάλι στήν αὐλή σου, μαζί μέ τ’ ἄλλα πρόβατα τῆς ἐκλεκτῆς Σου ποίμνης .
 
Δέν ἔχω δάκρυα παρακλήσεως, Δέσποτά μου. Ὁ νοῦς μου ἔχει σκοτιστεῖ, βυθισμένος στά βιοτικά καί τά ὑλικά, καί δέν μπορεῖ νά Σέ ἀτενίσει . Η καρδιά μου ἔχει παγώσει ἀπό τούς πολλούς πειρασμούς καί δέν μπορεῖ νά ζεσταθεῖ ἀπό τά δάκρυα τῆς ἀγάπης της γιά Σένα.

Ὅμως, Εσύ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι ὁ θησαυρός ὅλων τῶν ἀγαθῶν, δώρισέ μου ὁλοκληρωτική μετάνοια καί καρδιά ὑπομονετική στούς κόπους, γιά νά μπορῶ νά βγαίνω στήν ἀναζήτησή Σου ὁλόψυχα , γιατί χωρίς Εσένα εἶμαι ἀποξενωμένος ἀπό κάθε ἀγαθό . Xάρισέ μου, λοιπόν, ὤ Ἀγαθέ, Tή Θεία χάρη Σου.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: