Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Μόνη Καταφυγή !

 
 
" Προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνή ; ...
που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι ;
που πορευθώ;
ποίαν δε εφεύρω καταφυγήν;
ποίαν θερμήν αντίληψιν;
ποίον εν ταις θλίψεσι βοηθόν ;
Εις Σε μόνην ελπίζω,
εις Σε μόνην καυχώμαι,
και επί Σε θαρρών κατέφυγον. "
 
( από τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα )
 
***
 
Εύχομαι η Γλυκειά μας Παναγιά
νάναι καταφυγή και προστασία
για κάθε Διαβάτη και Οδοιπόρο της ζωής ,
και να έχει τον καθένα μας
κάτω από Τη δική της Σκέπη.
 
 

  


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: