Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ὅταν ὁ πονηρὸς δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς νικήσει ἐσωτερικά ...


 
 


" Νὰ ξέρεις, παιδί μου, ὅτι ὁ πονηρὸς ὅταν δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς νικήσει ἐσωτερικά,
τότε μᾶς κάνει αὐτὲς τὶς ἐξωτερικὲς ἐπιθέσεις μὲ διάφορα συμβάντα,
ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μᾶς φοβίσει.

 
Δὲν ὑπάρχει ἀπελπισία μέσα στὴν Ἐκκλησία,
ὅ,τι καὶ νὰ ἔχεις κάνει, ὅ,τι καὶ νὰ ἔχεις ὑποστεῖ.
Δὲν ὑπάρχει ἀπελπισία.
Στενοχώρια μπορεῖ νὰ ἔχεις, ἀλλὰ ἀπελπισία ὄχι.
 
Ὁ Θεὸς, μέσα ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση
σὲ βοηθᾶ καὶ ξεπερνᾶς αὐτὰ τὰ ὁποῖα
μπορεῖ νὰ σὲ ὁδηγήσουν στὰ ἔσχατα ὅρια τῆς ἀπελπισίας.
 
Ἔχει... ὁ Θεός...
Ἐκεῖ ποὺ ἀπελίζεσαι,
σοῦ στέλνει κάτι ποὺ δὲν τὸ περιμένεις…
ἀρκεῖ νὰ Τὸν πιστεύεις καὶ νὰ Τὸν ἀγαπᾶς."
 
 ( όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβήτης )
 

Εί ό θεός μεθ' ημών
ουδείς καθ' ημών !
 
 
Καλή Δύναμη σε όλους !
 

 
                                                                                                  Διαβάτης   

 
   
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: