Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

« Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεὸς ! »

 
 
 
Καλή δύναμη σε όλους ,
σε όλα της ζωής τα δύσκολα .
 
 « Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
 
                                                                                                                     Διαβάτης      

 
 
 
 Ἀντηχεῖ ἀπόψε μέσα μου ἡ οὐράνια αὐτὴ φωνή
 " Παιδί μου, ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Ἐμμανουήλ.
Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ αἰώνια ὀνόματά Του.
Γιατί ὁ Ἰησοῦς, ὁ Θεάνθρωπος, ἦλθε καὶ μένει γιὰ πάντα μαζί σου,
μαζί μας, ἀνάμεσά μας. "
 
Τὴν κλείνω εὐλαβικὰ καὶ στοργικὰ ἐντός μου.
Κι ἐκείνη προκαλεῖ μιὰ δόνηση στὴν ὕπαρξή μου.
Ὅλα μέσα μου φωτίζονται.
Καὶ ἀπὸ παντοῦ νιώθω νὰ ἀναδίδεται ἕνας ὕμνος.
Ἀδύνατον νὰ τὸν κλείσω στὸ στῆθος μου.
Τὸν αἰσθάνομαι νὰ ἀνεβαίνη. Νὰ ἀνεβαίνη ... 
Νὰ φθάνη στὸ στόμα, νὰ κυλάη στὰ χείλη. Νὰ ξεχύνεται…
 
Διότι Ἐμμανουὴλ σημαίνει
« Θεὸς μεθμῶν»,
ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.
 
 
 
 
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: