Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ...»
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με».Καλή Δύναμη !

 « Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »


                                                               ✿    Διαβάτης   
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: