Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Ικετευτική Προσευχή προς Τον Κύριο !

...
"Κύριε, πλῆθος οἱ ἀνομίες μου,
ἄβυσσος οἱ ἁμαρτίες μου
καί μέγας ὁ θρῆνος τῆς ψυχῆς μου.
Ἀνάγαγέ με ἀπό τή θλίψη μου
μέ τό ἄμετρο ἔλεός Σου,
ἵνα λυτρωμένος ἐξέλθω
ἀπό πᾶσα βλάβη τῆς ψυχῆς μου
ἵνα ὑμνήσω τό Πανάγιον Ὄνομά Σου.

.
,

Ἐπάκουσον τή φωνή τῆς δεήσεώς μου
προσφέροντας σεμνά καί σιωπηλά
τά δάκρυα τῆς μετανοίας μου
καί τήν ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μου,
ἵνα παράσχεις ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν μου.
Ποθῶ νέα ζωή, μακρόθυμε Κύριε,
παράσχου ἀνάσταση στήν ψυχή μου
πληρούμενος τοῦ Παναγίου Πνεύματός Σου.
Ζωοποίησον τήν καρδιά μου
μέ τή θείαν εὐσπλαγχνία Σου
προθύμως νά τηρῶ ὅλες τίς Θεῖες ἐντολές Σου.
Πολυέλεε Κύριε, τό πλάσμα Σου
μήν τό ἐγκαταλείπεις
στήν ὀδύνη τῆς ἁμαρτίας,
ἀλλά ὕψωσέ το μέσα στό Φῶς
τῆς θείας προστασίας σου,
ἵνα ξεφύγει ἀπό τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου
καί τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου.
Διάσωσέ το ἀπό τή πλάνη τῶν εἰδώλων
καί καθάρισέ το μέ τή φωτεινή εὐλογία Σου
διότι ἐπόθησε πολύ τή δική Σου ἀγάπη.
Μήν τό ἀφήσεις,
νά πέφτει στόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας
διότι ὁ νυσταγμός τῆς πνευματικῆς ἀμέλειας
τό ὁδηγεῖ στό βυθό τῆς κολάσεως.
Ἱκετεύω, Κύριε, δῶσε μου
καρτερική ὑπομονή,
καρδιά ταπεινή, ἐνάρετη ζωή,
συμπάθεια εὐγενῆ, κατάνυξη καρδιᾶς,
δάκρυα μετανοίας, σύνεση φρόνιμη,
ἵνα κοσμοῦμαι ἀπό σοφία λαμπρή,
γιά νά πολιτεύομαι
σύμφωνα μέ τό Θέλημά Σου.
Τίποτα δέν ἐπιθυμῶ ἐπί γῆς
παρά μόνο τήν Πάνσεμνη παρουσία Σου
νά κατοικήσει μέσα στήν καρδιά μου,
βοῶντας τή θεοποιό ἀγάπη Σου
καί μεγαλύνοντας τό Πανάγιον Ὄνομά Σου.
Λάμπρυνον τό βίο μου
μέ τήν ἀστραπή τῆς Θεότητός Σου
καί καταύγασε μέ τίς Θεϊκές ἀκτῖνες Σου
τήν ψυχή μου, γλυκαίνοντας τήν καρδιά μου
μέ τήν ὑπέρλαμπρη ἀγάπη Σου.
Ὁ πόθος μου πρός Σέ δέν ἀφήνει
τό νοῦ μου νά στρέφεται στή γῆ,
ἀλλά νοερῶς ἀτενίζω τόν οὐρανό
καί μέ ἁπλότητα δοξολογῶ
τήν Τριαδική Θεότητά Σου.
Εὐφραίνεται ἡ καρδιά μου
νά ζεῖ μέ ταπεινό νοῦ,
διότι τό πῦρ τῆς Θεότητός Σου
διαπερνᾶ ὅλη τήν ὕπαρξή μου
καί ταπεινά προσφέρω δόξα
στήν οὐράνια λαμπρότητά Σου
καί τήν ἄπειρη ἀγαθότητά Σου,
διότι πλοῦτο οὐράνιο ἔχει εὕρει
ἡ ψυχή μου καί θεία προστασία
κατέχει ὅλη τή ζωή μου.
Ἐπικαλοῦμαι ἀπαύστως
τό ἀνεξιχνίαστο θεῖο ἔλεός σου,
ἵνα διασώζει τήν ψυχή μου
ἀπό τά θανατηφόρα πάθη
καί νά λυτρωθῶ τῆς αιωνίου κολάσεως."


Αρχιμανδρίτης Δαμιανός Ζαφείρης
,


,

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλή μου Αργυρούλα σου στέλνω την
αγάπη μου και τις θερμότερες ευχές μου για μια όμορφη κι ευλογημένη εβδομάδα.
Η πανέμορφη κατανυκτική Προσευχή προς τον γλυκό μας Ιησού, μου δημιούργησε,την ψυχική διάθεση να
αναπέμψω και τη δική μου μικρούλα ικεσία προς τον λατρεμένο μας Κύριο.
"ΕΛΑ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΠΛΥΝΕ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΜΑΥΡΙΛΑ
ΛΑΜΠΡΥΝΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ..ΜΙΛΑ

ΜΗ Μ΄ΑΦΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΧΗ ΜΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΥΤΗ.. ΣΠΑΡΑΖΕΙ
ΚΑΝΕ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ
ΟΣΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΝΑ ΣΟΥ..ΜΟΙΑΖΕΙ

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ
ΤΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ
ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΛΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΑΝΤΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑ ΑΡΠΑΞΕΙ

ΔΩΣΕ ΤΗΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ
ΝΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ
ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΖΗΛΟ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ
ΤΟΝ...ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ.

Καλη συνέχεια και καλή δύναμη
σε όλους. Με εκτίμηση Θεώνη.

Διαβάτης είπε...

@ Θεώνη ,

Καλή σου μέρα Θεώνη μου . Σ΄ ευχαριστώ για την αγάπη σου και τα καλά σου λόγια . Σ΄ ευχαριστώ που μοιράζεσαι μαζί μας , και της δικής σου ψυχής το περίσσευμα , ικεσία προς Τον Κύριο .
Ας γίνεται η κάθε μας αναπνοή , προσευχή , δοξολογία , ευχαριστία , ικεσία προς Τον Κύριο.

Να έχεις μιαν όμορφη κι΄ ευλογημένη μέρα Θεώνη μου.

Την αγάπη μου.