Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Άγγελον ειρήνης ...« Τείχισον ημάς άγίοις Σου άγγέλοις ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την έπίγνωσιν της απροσίτου Σου δόξης ».

Η Σύναξις των Αγίων Αρχαγγέλων και όλων των Ασωμάτων Δυνάμεων , σήμερα .

Ο Κύριος , έβαλε δίπλα στον καθένα μας « Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών ».

Δεν είμαστε μόνοι στην πορεία της ζωής μας . Ο Φύλακας Άγγελος μας συμπορεύεται αοράτως μαζί μας .

Ας του ζητούμε να μας στηρίζει , να μας φωτίζει , να μας παρηγορεί ...
Να μας φωτίζει στο μυαλό και στην καρδιά , να μας αποτρέπει από τις παγίδες του πονηρού , να μας αποτρέπει από μάταιους και κακούς λογισμούς ,
να μας οδηγεί σε μονοπάτια ολόφωτα , σε διαδρομές ολόδροσες ...

« Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ προστάτης τῆς αθλίας ψυχῆς μου καί ταλαίπωρης ζωῆς μου, μή μ᾿ ἐγκαταλείψεις τόν ἁμαρτωλό, οὔτε νά φύγεις ἀπό κοντά μου, ἐπειδή εἶμαι ἀσυγκράτητος μήν ἐπιτρέψεις στό διάβολο νά μέ κυριεύσει μέ τή τυραννία τοῦ σώματος, πού εἶναι θνητό. Κράτησε τό κακό κι ἐξαντλημένο χέρι μου καί ὁδήγησέ με στό δρόμο τῆς σωτηρίας. Ναι, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πού εἶσαι φύλακας καί σκεπαστής τῆς ἁμαρτωλῆς μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, ὅλα νά τά συγχωρέσεις ὅσα ἔκανα μέχρι σήμερα καί μέ τά ὁποῖα σ᾿ ἐπίκρανα. Νά μέ προστατεύσεις κι αὐτή τή νύχτα ἀπό κάθε κακή διάθεση τοῦ ἀντιπάλου, γιά νά μή λυπήσω τό Θεό μέ κάποιο σφάλμα. Καί νά μεσιτεύεις γιά μένα στόν Κύριο γιά νά μέ στηρίξει στό σεβασμό ἀπέναντί Του καί νά μέ κάνει ἄξιο ὑπήκοο τῆς καλοσύνης Του. Ἀμήν ».

***

Την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε κάθε Διαβάτη και Οδοιπόρο της ζωής .
Εύχομαι η παρουσία Των Αγίων Αρχαγγέλων στην ζωή μας , να μας ενισχύει και να μας δίνει δύναμη σε όλα τα δύσκολα της ζωής .
Η ευλογία Τ΄Ουρανού να σκεπάζει τον καθένα ξεχωριστά .

Διαβάτης

***


2 σχόλια:

cummulus είπε...

....πιστόν ὀδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν..."
Πόσο θέλουμε στ΄ἀλήθεια καί νά ἔχουμε φύλακα ἄγγελο; Ὁδηγό καί φύλακα; Στήν οὐσία, λίγοι τό θέλουν ἀπ΄τά βάθη τῆς καρδιπας τους. Οἱ πιό πολλοί - ἄν τό ζητοῦμε-τό ζητοῦμε ἐπιφανειακά. Τό βλέπω στόν ἐαυτό μου.

Διαβάτης είπε...

@ cummulus ,

Να είσαι καλά Κώστα για όσα μας γράφεις . Είμαστε αδύναμοι δυστυχώς ... η πίστη μας δεν είναι πολύ δυνατή ...

Ας μας ενισχύει ο Κύριος.

Την αγάπη μου :)