Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Προσευχή για την Κύπρο μας !

 
 
Στίς μέρες μας η Κύπρος μας λιθοβολίθηκε βάναυσα .
Περνάει δύσκολες στιγμές.
Πῶς θά δώσουμε τό «παρών»; Πῶς θά βοηθήσουμε;
Θά ὑψώσουμε τά μάτια στόν Οὐρανό καί μέ δύναμη, μέ θερμότητα ψυχῆς θά προσευχηθοῦμε.
 
Προσευχή γιά τήν Κύπρο μας
Την Μεγαλόνησο μας 
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς
Οὐράνιε Πατέρα μου, σέ εὐγνωμονῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, γιατί γεννήθηκα σε τούτο το ευλογημένο νησί. Καθώς βαδίζω σ᾿ αὐτό τό χῶμα πού τό πότισαν μέ τό αἷμα τους χιλιάδες Μαρτύρων τῆς πίστεως καί ὅσο ἀναλογίζομαι τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, διακρίνω τό δικό Σου χέρι νά μᾶς σκεπάζει καί νά μᾶς ἀναδεικνύει λαό εὐλογημένο.
Σήμερα ὅμως, Κύριε, τό βλέπεις! Ἡ Κύπρος μας βιώνει στιγμές πόνου , εγκατάλειψης ,ταπείνωσης καί ντροπής .
Ἡ κατάσταση αὐτή, μοιάζει με τήν τρικυμία στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Κύματα πελώρια μᾶς χτυποῦν ἀλύπητα καί ἀπειλοῦν τόν καταποντισμό του νησιού μας. Οἱ ψυχές μας φωνάζουν ὅπως τότε οἱ μαθητές Σου: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα». Διδάσκαλε, ξύπνα, «ἱνατί ὑπνοῖς»; Κύριε, χανόμαστε, καταποντιζόμαστε, σῶσε μας.
Κι ὅμως Ἐσύ φαίνεσαι νά «κοιμᾶσαι». Κύριε, τί σέ κάνει ἐνῶ βλέπεις τά κύματα πού κοντεύουν νά μᾶς πνίξουν νά μήν παρεμβαίνεις; Τήν ἀπάντηση τήν παίρνω ἀπό τήν κατάσταση πού βλέπω γύρω μου.
Ἔχουμε φύγει ἀπό κοντά Σου. Προσκολληθήκαμε στό χρῆμα , και στή δόξα. Σέ βγάλαμε, Κύριε, ἀπό τή ζωή μας κι Ἐσύ ἀπό σεβασμό στήν ἐλευθερία μας μένεις μακριά μας.
Ὅμως, Κύριε, ἀνάμεσά μας ὑπάρχουν ψυχές πού Σέ ἀγαποῦν, καί προσπαθοῦν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου.
Γι αὐτούς τούς σύγχρονους ἀγωνιστές τῆς πίστεως Σέ παρακαλοῦμε νά μή μᾶς ἐγκαταλείψεις. Σοῦ προσφέρουμε ὡς ἐξιλαστήρια θυσία τά αἵματα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων πού γέννησε αὐτός ὁ τόπος, ἀφοῦ ἀπό τόν ἑαυτό μας δέν ἔχουμε κάτι ἄξιο τοῦ ἐλέους Σου.
Τώρα, Κύριε, εἶναι ὁ καιρός νά ἐμφανιστεῖς καί νά φανεῖ ἡ παντοδυναμία καί πανσοφία Σου. Ματαίωσε, Μεγαλοδύναμε τά σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς χώρας μας καί κάνε νά καταλάβουν ὅτι Ἐσύ κυβερνᾶς τό σύμπαν καί ἄρα καί τήν ἱστορία μας. Δῶσε μετάνοια στό λαό Σου. Φώτισέ μας νά καταλάβουμε ὅτι χωρίς Ἐσένα δέν μποροῦμε νά κάνουμε κάτι καλό καί ὠφέλιμο. Δῶσε, Κύριε, νά μή λησμονοῦμε ὅτι ἀκόμη κι αὐτήν τήν κρίσιμη ὥρα πού ὅλα φαίνονται χαμένα Ἐσύ μᾶς παρακολουθεῖς καί εἶσαι ἕτοιμος νά μᾶς σώσεις, ἀρκεῖ νά Σοῦ τό ζητήσουμε.
Δός μας πίστη καί πνεῦμα ἡρωϊκό, ὥστε νά μαρτυροῦμε καί νά ὁμολογοῦμε μέ λόγια καί μέ ἔργα, ὅτι Σύ εἶσαι ὁ Νικητής τοῦ κόσμου.
Σήμερα ἑνώνω τή φωνή μου μέ τή φωνή ὅλων τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί Σέ παρακαλῶ νά ἐπιβλέψεις καί νά μήν ἐγκαταλείψεις τήν Κύπρο που τόσο ἀγάπησες καί εὐεργέτησες.
Ἔλα, Κύριε Ἰησοῦ! Ἔλα νά μᾶς φωτίσεις, ἐμᾶς πού Σέ ξεχνοῦμε. Ἔλα νά ἀναστηλώσεις τά παραλελυμένα γόνατά μας. Ἔλα νά ἁγιάσεις ἐκείνους πού ἀγωνίζονται. Ἔλα νά ἑλκύσεις κοντά Σου ὅσους ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό Σένα. Ἔλα νά διορθώσεις ὅ,τι μέ τήν ἀπερισκεψία μας ἔχουμε χαλάσει.
 
Θεέ μου, πρόφθασέ μας καί ἔλα Σύ νά κυβερνᾶς, Σύ νά βασιλεύεις μεταξύ μας καί ἐντός μας.
Δώσε μας Κύριε δύναμη να αντέξουμε όλα τα δεινά που βιώνουμε , και όλα όσα έρχονται...
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας !
 
***
 
 

2 σχόλια:

ΔΙ΄ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ είπε...

ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ.
ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΜΩΣ ΟΧΙ.

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ,ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ.

Διαβάτης είπε...

@ ΔΙ΄ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ,

Σας ευχαριστώ !

Ο Θεός μαζί μας !

Καλημέρα :)