Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Επίστρεψον Κύριε ...

 
 


« Δι’ ο επίστρεψον, Κύριε· ρύσαι την ψυχήν μου, και σώσόν με ένεκεν του ελέους σου ».
 
 
( Γι’ αυτό, σε παρακαλώ, σώσε με τον ανάξιο δούλο σου χάρη στο έλεός σου, και όχι χάρη στα έργα μου.)


Πηγή : Εκδόσεις Συναξάρι
 
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: