Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Ένα κεράκι ...


 
Ένα κεράκι που η φλόγα του θ΄ αγγίζει τον Ουρανό ,
μαζί με την αγάπη μας και τη θερμή μας προσευχή ,
για όλες τις Αγγελικές ψυχές που προγεύονται την αιωνιότητα !
 
" Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ,
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου,
ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός,
ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος ! "
 
+ + +
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: