Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Σεμινάρια Ορθοδόξου Πίστεως.
Αποστόλου Παύλου 10.Ενορία Αγίας Παρασκευής Αττικής.Εκλεκτοί Ομιλιτές Θεολόγοι , Ιερείς , Μοναχοί, Δάσκαλοι, Αγιογράφοι, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Επίσκοποι, Κατηχητές, Ηγούμενοι, κ.λ.π. ομιλούν και αναλύουν τα κείμενατα δόγματα τα προβλήματα και άλλα θέματα της Ορθοδόξου Πίστεως.
Με την ευλογία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του πρωτοπρεσβύτερου Κυριακού Τσουρού.
Εις μνήμην Πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου.

1) Η συμβολή της εκκλησίας στην επιβίωσει του έθνους. Κ. Χολέβας.
2) Το κίνημα τον κολλιβάδων π. Χρυσόστομος Μαιδώνης
3) Αιρέσεις και αντιμετώπιση κατά Βασίλειο. Α. Βλιαγκόφτης. Α
4) Αιρέσεις και αντιμετώπιση κατά Μ. Βασίλειο.Α. Βλιαγκόφτη. Β
5) Οι Ιουδαίζοντες Σκόλοψ του Απ. Παύλου . Χρυσ. Μαιδώνης. Α
6) Οι Ιουδαίζοντες Σκόλοψ του Απ. Παύλου . Χρυσ. Μαιδώνης . Β
7) Η κατάκριση αρχιμ. Ανδρέας Κονάνος 6-10-02.
8) Πρώτα ο άνθρωπος και μετά ο Θεός. Ιερ. Βενέδικτος Α
9) Πρώτα ο άνθρωπος και μετά ο Θεός. Ιερ. Βενέδικτος Β
10) Η αυτού μεγαλειότης το Εγώ. Αρχ. Μελέτιος Κουράκις Α
11) Η αυτού μεγαλειότης το Εγώ. Αρχ. Μελέτιος Κουράκις Β
12) Ο θάνατος σαν παιδαγωγία γέρων Χριστόδουλος Ι.Μ.ΣΥΜΕΩΝ. Α
13) Ο θάνατος σαν παιδαγωγία γέρων Χριστόδουλος Ι.Μ.ΣΥΜΕΩΝ. Β
14) Ο φόβος του Θεού. Πρωτ. Κυριακός Τσούρος Α
15) Ο φόβος του Θεού. Πρωτ. Κυριακός Τσούρος Β
16) Η παιδαγωγική διάσταση της Ορθοδοξίας εικόνας . Κορδής Α
17) Η παιδαγωγική διάσταση της Ορθοδοξίας εικόνας . Κορδής Α
18) Το μυστήριο της εναθρωπήσεως του Κυρίου. Καθ. Ι. Λάππας
19) Ο Θεός ωφθεί εν σαρκί. Καθ. Κων/νος Γρηγοριάδης Α
20) Ο Θεός ωφθεί εν σαρκί. Καθ. Κων/νος Γρηγοριάδης Β.
21) Ο Στρατ. Μακρυγιάννης δάσκαλος της ρωμιοσύνης.Βλιαγκόφτης Α
22) Ο Στρατ. Μακρυγιάννης δάσκαλος της ρωμιοσύνης.Βλιαγκόφτης Β
23) Διάλογος με την χριστιανική μου ταυτότητα. Ιωάν. Κορναράκης 2-12-2000
24) Εσεσθαι τέλειοι. Π Γεώργιος Ευθύμιος. 25-04-01_Α
25) Εσεσθαι τέλειοι. Π Γεώργιος Ευθύμιος. 25-04-01_Β
26) Ενορία ένα ευχαριστιακό συμπόσιο Π. Ματθαίος Χάλαρης 25-04-01_Α
27) Ενορία ένα ευχαριστιακό συμπόσιο Π. Ματθαίος Χάλαρης 25-04-01_Β
28) Περί Θεογνώσιας κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος π.Νικ. Σκιαδαρέσης _ Α
29) Περί Θεογνώσιας κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος π. Ν. Σκιαδαρέσης _Β
30) Η σωτηρία του ανθρωπίνου προσώπου Π Β. Λαμπρόπουλος _Α
31) Η σωτηρία του ανθρωπίνου προσώπου Π Β. Λαμπρόπουλος _Β
32) Αμαρτία και μετάνοια Αρχ. Μαρσανίδης Ευστάθιος 03-03-2002_Α
33) Αμαρτία και μετάνοια Αρχ. Μαρσανίδης Ευστάθιος 03-03-2002_Β
34) Αμαρτίες τον άλλων . Κων. Γανωτής . 3-11-01. _Α
35) Αμαρτίες τον άλλων . Κων. Γανωτής . 3-11-01. _Β
36) Ερωτήματα επί θεολογικών θεμάτων . Καθ. Παν. Μπούμης 11-11-01
37) Ιωάννης Θεολόγος πλήρης αγάπης . Πρωτ. Ι. Φωτόπουλος _Α
38) Ιωάννης Θεολόγος πλήρης αγάπης . Πρωτ. Ι. Φωτόπουλος _Α
39) Γέρων Πορφύριος . π. Δανιήλ Γούβαλης_Α
40) Γέρων Πορφύριος . π. Δανιήλ Γούβαλης_Β
41) Επεφάνη ο Σωτήρ .Ευχές του Μ. Αγιασμού. Π. Ι. Φωτόπουλος. Α
42) Επεφάνη ο Σωτήρ .Ευχές του Μ. Αγιασμού. Π. Ι. Φωτόπουλος.Β
43) Η κατάσταση του ελληνισμού ,του 3-2Π.Χ αιώνα. Π. Δανιήλ Γούβαλης_Α
44) Η κατάσταση του ελληνισμού ,του 3-2Π.Χ αιώνα. Π. Δανιήλ Γούβαλης_Β
45) Στο Χάρι Πότερ λέμε όχι _Α
46) Στο Χάρι Πότερ λέμε όχι _Β
47) Η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Π. Φωτόπουλος.12-01-03_Α
48) Η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Π. Φωτόπουλος.12-01-03_Β
49) Η Αγία Γραφή κατά άγιο Κύριλλο Π. Βασ. Γεωργόπουλο 8-12-02_Α
50) Η Αγία Γραφή κατά άγιο Κύριλλο Π .Βασ. Γεωργόπουλο 8-12-02_Β
51) Γέρων Νίκων με αίμα και πνεύμα Νέα Σκήτη.
52) Το όρος της Σιωπής Μαρκίδης.
53) Σωτηριώδεις αλήθειες περίοδο του Πεντηκοστάριου κ. Γρηγοριάδης _Α
54) Σωτηριώδεις αλήθειες περίοδο του Πεντηκοστάριου κ. Γρηγοριάδης _Β
55) Σχόλια στα Ευαγγέλια τις Μ.Σαρακοστής κ. Γρηγοριάδης _Α
56) Σχόλια στα Ευαγγέλια τις Μ.Σαρακοστής κ. Γρηγοριάδης _Β
57) Τα ονόματα του Χριστού.Αρχ. Χρυσ. Παπαθανασίου 24-11-02_Α
58) Τα ονόματα του Χριστού.Αρχ. Χρυσ. Παπαθανασίου 24-11-02_Β
59) Πάτερ Ιωήλ. Μητροπ. Μελέτιος_Α
60) Πάτερ Ιωήλ. Μητροπ. Μελέτιος_Β
61) Τα Θεοφάνεια στην ορθόδοξη υμνολογία Κ. Γρηγοριάδης_7-1-01_Α
62) Τα Θεοφάνεια στην ορθόδοξη υμνολογία Κ. Γρηγοριάδης_7-1-01_Β
63) Το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα Αρχ. Β. Λαμπρόπουλος _Α
64) Το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα Αρχ. Β. Λαμπρόπουλος _Β
65) Το κατά εικόνα του ανθρώπου . Π. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος_Α
66) Το κατά εικόνα του ανθρώπου . Π. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος_Β
67) Το αληθινό νόημα της ζωής του ανθρώπου. Μεταλληνός._Α
68) Το αληθινό νόημα της ζωής του ανθρώπου. Μεταλληνός._Β
69) Η ενανθρώπηση του Χριστού . Κ. Γρηγοριάδης. _Α
70) Η ενανθρώπηση του Χριστού . Κ. Γρηγοριάδης. _Β
71) Αιρέσεις και η νομική αντιμετωπίσεις τους .Δρ.Γ. Κρίππας .9-02-02_Α
72) Αιρέσεις και η νομική αντιμετωπίσεις τους .Δρ. Γ. Κρίππας .9-02-02_Β
73) Η ανοιχτή αγκαλιά του δίκαιου Συμεών Π. Ιερ. Καλογερόπουλος _Α
74) Η ανοιχτή αγκαλιά του δίκαιου Συμεών Π. Ιερ.Καλογερόπουλος _Β
75) Οι Αθηναίοι άγιοι 18-11-01 Π. Χρ. Παπαθανασίου_Α
76) Οι Αθηναίοι άγιοι 18-11-01 Π. Χρ. Παπαθανασίου_Β
77) Η γνώση του Θεού. Πρ. Κυριάκος Τσούρος . 16-02-03_Α
78) Η γνώση του Θεού. Πρ. Κυριάκος Τσούρος . 16-02-03_Β
79) Η στολή της ψυχής . Βασίλειος Σκιαδάς. 26-09-99_Α
80) Η στολή της ψυχής . Βασίλειος Σκιαδάς. 26-09-99_Β
81) Οι ιεροί κανόνες . Χρ. Παπαθανασίου. 10-12-2000_Α
82) Οι ιεροί κανόνες . Χρ. Παπαθανασίου. 10-12-2000_Β
83) Λύπη – Δάκρια .07-04-02. Ι. Χατζηθανασίου _Α
84) Λύπη – Δάκρια .07-04-02. Ι. Χατζηθανασίου _Β
85) Ο άσωτος Υιός πρότυπο μετανοούντος ανθρώπου.Γερ. Ευθυμίου _Α
86) Ο άσωτος Υιός πρότυπο μετανοούντος ανθρώπου.Γερ. Ευθυμίου _Β
87) Ο έλεγχος στη ζωή της Εκκλησίας 9-02-03.Πρ. Ι. Χατζηθανάσης_Α
88) Ο έλεγχος στη ζωή της Εκκλησίας 9-02-03.Πρ. Ι. Χατζηθανάσης_Β
89) Ο καρπός του πνεύματος Π. Ρωμανός Κανιτάκης . 20-12-98_Α
90) Ο καρπός του πνεύματος Π. Ρωμανός Κανιτάκης. 20-12-98_Β
91) Αναζητώντας την ορθόδοξη πίστη.Π. Αυγουστίνος Μύρων . 01-04-01. _Α
92) Αναζητώντας την ορθόδοξη πίστη .Π. Αυγουστίνος Μύρων.01-04-01 _Β
93) Εισαγωγή στο Τριώδιο- Μ. Σαρακοστή .02-03-03. Κ.Γρηγοριάδης_Α
94) Εισαγωγή στο Τριώδιο- Μ. Σαρακοστή .02-03-03. Κ.Γρηγοριάδης_Β
95) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Α
96) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Β
97) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Γ
98) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Δ
99) Ο γ. Ιάκωβος και ο άνθρωπος .Καθ. Στυλ. Παπαδόπουλος. 18-11-92_Α
100) Ο γ. Ιάκωβος και ο άνθρωπος .Καθ. Στυλ. Παπαδόπουλος. 18-11-92_Β
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: