Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Προσευχή Στο Πανάγιο Πνεύμα

......
.
Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός , ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,
και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Αμήν .
.
.
.
.
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς. Πνεύμα Οδηγητικόν, οδήγει ημάς επί τρίβους δικαιοσύνης. (Ιωαν. ιδ’ 17).
Πνεύμα Διδακτικόν, κατάστησον ημάς διδακτούς Θεού. (Α’ Κορ. β’ 13).
Πνεύμα Αληθείας, αποκάλυπτε εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. (Ιωαν. ιδ’ 17).
Πνεύμα Σοφίας, διάνοιγε τους οφθαλμούς της διανοίας μας ίνα κατανοή τα θαυμάσια εκ του Νόμου Σου. (Α’ Κορ. ιβ 8 – Ψαλμ. 118).
Πνεύμα Συνέσεως, απομάκρυνε την αφροσύνη μας. (Β’ Τιμ. α’ 7).
Πνεύμα Υπομνηματικόν, υπενθύμιζε εις ημάς τον υψηλόν μας προορισμόν. (Ιωαν.ιδ’. 17)
Πνεύμα Παράκλητον, ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου. (Ιωαν. ιδ’ 17).
Πνεύμα Ευθές, εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις ημών. (Ψαλ. Ν’ 12).
Πνεύμα Δυνάμεως, ενίσχυε ημάς εις την άρσιν του καθ’ ημέραν σταυρού μας. (Πραξ. α’ 8).
Πνεύμα Φωτός, καταύγαζε τα σκότη της νυκτός της παρούσης ζωής.
Πνεύμα Ερευνητικόν, ερευνόν και ετάζον καρδίας και νεφρούς, χάριζε εις ημάς συνείδησιν αγαθήν. (Α’ Κορ. β’ 10).
Πνεύμα Λαλούν, λάλει αγαθά εις τας καρδίας ημών. (Ματθ. ι’ 20).
Πνεύμα Ζωοποιούν, ανόρθωσον τα εκ της αμαρτίας παραλελυμένα και νεκρά μας μέλη. ( Ιωαν. ς’ 63).
Πνεύμα Πληρούν, πλήρωσον τας καρδίας ημών, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. (Λουκ. α’ 41).
Πνεύμα Προφητικόν, χάριζε εις ημάς παρρησίαν προφήτου εις τας πονηράς κα δυσκόλους ημέρας μας. (Πραξ. α’ 16).
Πνεύμα Υιοθεσίας, κάμε να κράζωμεν εκ βάθους καρδίας, Αββά ο Πατήρ. (Ρωμ. η’ 15).
Πνεύμα Ελευθερίας, ελευθέρωσον ημάς από τα σύγχρονα είδωλα . (Β’ Κορ.γ’ 17).
Πνεύμα Συναντιλήψεως, γίνου αντιλήπτωρ εις τας ασθενείας μας. (Ρωμ. η’ 26).
Πνεύμα Μεσιτικόν, μεσίτευε υπέρ ημών «στεναγμοίς αλαλήτοις». (Ρωμ. η’ 26).
Πνεύμα Αγάπης, δημιούργησε εντός ημών καρδίας παλλομένας από αγάπην και αφοσίωσιν. (Β’ Τιμ. α’ 7).
Πνεύμα Μαρτυρούν, κατάστησέ μας ζώσαν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού εις την εποχήν μας. ( Εβρ. ι’ 15).
Πνεύμα Κύριον, αποκάλυψον εις ημάς την αληθινήν Σου λατρείαν . (Α’ Κορ. ιβ’ 5).
Πνεύμα Κατασκηνούν, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. (Α’ Κορ. ς’ 19).
Και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,
Και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.
.
( Αναδημοσίευση από Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
http://www.impantokratoros.gr/291CFE75.el.aspx )
..
Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και Παράκλητος (=Παρηγορητής), γιατί μπορεί να μας παρηγορεί και να μας δίνει αναψυχή. Άλλα κι ο Χριστός ονομάζεται Παράκλητος (=Παρηγορητής). Έφυγε, λοιπόν, ο Χριστός κι ήλθε άλλος Παράκλητος για μας, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα Το πήραμε αντί του Χριστού. Και δια του Χριστού Το έχουμε. Επίσης ονομάζεται Παράκλητος, επειδή μεσιτεύει για μας προς το Θεό με στεναγμούς πού δε μπορούν να εκφραστούν με λέξεις, γιατί είναι φιλάνθρωπο (αγαπά τους ανθρώπους) και ενδιαφέρεται για μας, ακριβώς όπως κι ο Χριστός. Γι' αυτόν υιψιρως το Λόγο και ονομάζεται «Άλλος Παράκλητος». Και λέει ο Απόστολος: «Έχουμε Παράκλητο (=μεσίτη, συνήγορο) κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού».
..
Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στον Πατέρα και στον Υιό καθ' όλα. Δημιουργεί τα πάντα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό θα κάνει την Ανάσταση, πού θα γίνει στη μέλλουσα ζωή. Το Άγιο Πνεύμα κάνει ό,τι θέλει: Αγιάζει, αφορίζει, ανανεώνει, αποστέλλει, δίδει σοφία, χρίει τους προφήτες. Με άλλα λόγια κάνει τα πάντα, γιατί είναι αυτεξούσιο, παντοδύναμο, αγαθό, ευθές, ηγεμονικό. Απ' Αυτό προέρχεται κάθε σοφία, ζωή, κίνηση και κάθε τι το όποιο έχει αγιοσύνη και ζωή. Με συντομία, λοιπόν, θα λέγαμε πώς ό,τι έχει ο Πατήρ και ο Υιός, αυτά έχει και το Άγιο Πνεύμα. Το μόνο διαφορετικό πού έχουν είναι ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός κι Αυτό εκπορεύεται απ' τον Πατέρα.
Όταν ήλθε το Άγιο Πνεύμα, ο κόσμος πλημμύρισε απ' τα χαρίσματα Του. Όλα τα έθνη δι' Αυτού οδηγήθηκαν στη γνώση του Θεού και κάθε ασθένεια κι αδυναμία διώχθηκε μακριά.
.
( του ιερομ. Ιερωνύμου Δελημάρη
από το βιβλίο του «Τι γιορτάζουμε από το Τριώδιο έως την Πεντηκοστή;»
Εκδόσεις Αδελφότητος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου )

.
.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα Αργυρούλα μου..
αχ πόσο γλυκιά-δυνατή- φωτεινή είναι η πίστη μας καλή μου...γιατί φεύγουμε ,γιατί λακίζουμε; που πάμε; αφου ξέρουμε οτι:Πατήρ ,Υιός και Αγιο Πνεύμα γαληνεύουν την ψυχή και το νού;

"Πνεύμα Παράκλητον, ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου"

Σ'ευχαριστώ γλυκιά μου για την ανάρτηση με τους ψαλμούς..έχουν τόση δύναμη Κυρίου!

Χρόνια Πολλά ψυχή μου!
Αύριο με υγεία!

Διαβάτης είπε...

@ ellen ,

Ελένη μου , πόσο χαίρομαι που επικοινωνήσαμε ταυτόχρονα !

Εύχομαι ο Κύριος να σου χαρίζει Φως και ειρήνη ψυχής , και να σε ενδυναμώνει μπροστά σε κάθε δυσκολία και θλίψη της ζωής .

Να έχεις κάθε ευλογία στη ζωή σου κοπέλα μου.

Την αγάπη μου.
Ειρηνικό βράδυ σου εύχομαι.

ΔΙ΄ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ είπε...

ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΙΑΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ.

Διαβάτης είπε...

@ ΔΙ΄ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ,

Ας μας φωτίζει και ας μας καθοδηγεί στην οδό Του Κυρίου , και σε φωτεινά μονοπάτια που θα μας ανεβάσουν στον Ουρανό .

Είθε οι καρποί Του Παναγίου Πνεύματος να δωθούν πλουσιοπάροχα σε όλες τις ψυχές ... αγάπη , μακροθυμία , πίστη , πραότης , εγκράτια , υπομονή , χαρά ...

Καλή συνέχεια ...

Την αγάπη μου