Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Οι Καρποί Του Παναγίου Πνεύματος !

....
Σχετικά με Το Πανάγιο Πνεύμα μας μιλά το ευαγγέλιο και τα αποστολικά αναγνώσματα .
(βλ. Ματθ. 18,18' Εφ. 5,9).
Κυρίως όμως μιλά ό απόστολος Παύλος στην προς Γαλατάς επιστολή του (κεφ. 5ο, στ. 22).
.
Εκεί απαριθμεί συγκεκριμένα εννέα καρπούς του αγίου Πνεύματος.

«Ό καρπός του Πνεύματος», λέει, είναι τα εξής :
.
• Πρώτος καρπός είναι μια λέξης γλυκύτατη, πού πάει να εξαφανιστεί από τη γη, λέξης πού εκφράζει την ουσία του χριστιανισμού. είναι ή αγάπη. Αγάπη όχι στα λόγια αλλά στην πράξη.Πρότυπο αγάπης είναι ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ή εσταυρωμένη Αγάπη, αγάπη πού φτάνει μέχρι θυσίας σταυρικής.


• Δεύτερος καρπός του αγίου Πνεύματος, λέει ό απόστολος Παύλος, είναι ή χαρά. Πράγματι, όπου υπάρχει αγάπη ακολουθεί ή χαρά. Ή μοχθηρά ψυχή κάνει και το πρόσωπο σκυθρωπό καί το βλέμμα ν' αποπνέει θλίψη.


Μετά τη χαρά, ως φυσικό αποτέλεσμα, έρχεται ή ειρήνη. Όποιος ζή με το Θεό, αυτός ειρηνεύει με τον ουράνιο Πατέρα, ειρηνεύει με τον πλησίον, ειρηνεύει προ παντός με τη συνείδηση του


Η Πρώτη λοιπόν Τριάς των καρπών Του Παναγίου Πνεύματος , αγία τριάς των καρπών αυτών, είναι «αγάπη, χαρά, ειρήνη».

Δευτέρα τριάς

«μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη».

• Τι σημαίνει μακροθυμία, Όταν κάποιος σου κάνη κακό, να μην εφαρμόσεις το εβραϊκό δίκαιο «όφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος» (Εξ. 21,24), αλλά να ανέχεσαι

• και να ελπίζεις, ότι κι ό μεγαλύτερος κακούργος μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθό άνθρωπο.

• Ό άλλος καρπός είναι ή χρηστότης, δηλαδή ή πλατειά καρδιά, σαν τον ουρανό, πού αγκαλιάζει όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως.

• Ό τρίτος καρπός της δευτέρας τριάδος είναι ή αγαθοσύνη, δηλαδή το καλό όχι μόνο θεωρητικώς αλλά και πρακτικώς, όχι μόνο δυνάμει αλλά και ενεργεία στη ζωή μας.

Και τέλος ή τρίτη τριάδα των καρπών.

• Πίστiς. Πίστiς όχι με τη συνηθισμένη έννοια αλλά με την πρώτη σημασία. Άνθρωπος πίστεως είναι ό άξιος εμπιστοσύνης, ό αξιόπιστος. Αυτός λέει «το ναι ναι» και «το ου ου» (Ματθ.5,37 κ.ά.), το φως φως και το σκότος σκότος (πρλ. Ήσ. 5,20), την ήμερα ήμερα και τη νύχτα. Αυτός είναι σταθερός και ειλικρινής.

• Ωραίος καρπός ακόμα είναι ή πραότης, πού έχει σχέση με την ταπείνωση το ήρεμο και ησύχιο πρόσωπο, πού μοιάζει με γαλήνια θάλασσα.

• Και τελευταίος καρπός είναι ή εγκράτεια, πού την ύμνησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και αρχαίοι προγονοί μας πού έλεγαν Ή πιο μεγάλη νίκη δεν είναι αυτή πού κατήγαγε ό μέγας Αλέξανδρος

• είναι να νικήσουμε τον εαυτό μας, τις κακίες και τα πάθη μας.
Ιδού λοιπόν, οι εννέα καρποί, τρεις τριάδες, κατ' αντιστοιχία της αγίας Τριάδος.


Ας παρακαλέσουμε Τον Κύριο , να γίνουμε καρποφόρα δέντρα και να φέρουμε τους εννέα αυτούς καρπούς

πρώτη τριάς «αγάπη, χαρά, ειρήνη»,

δευτέρα τριάς «μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη»,

και τρίτη τριάς «Πίστiς», «πραότης» «εγκράτεια».


Είθε, δια των πρεσβειών της Παναγίας και πάντων των αγίων, ό Παράκλητος να μας επισκίασει και ό καθένας μας να παρουσίασει στη ζωή του καλούς και πλούσιους τους καρπούς που μας χαρίζει Το Πανάγιο Πνεύμα όταν τους ποθήσουμε πραγματικά . Αμήν.

Πηγή : Πηγή Ζωής
.

2 σχόλια:

Α. Παπαγιάννης είπε...

Συγγνώμη για την διόρθωση, αλλά η "πίστις" (στην πρωτότυπη γλώσσα) απαιτεί και τις δυο συλλαβές με "ι" και όχι με "η". Μπορείτε να σβήσετε την ανάρτηση, αφού κάνετε τη διόρθωση.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα!

Διαβάτης είπε...

@ Α. Παπαγιάννης ,

Σας ευχαριστούμε για την επισήμανση.
Έκανα την διόρθωση .

Καλή συνέχεια και κάθε καλό και σε σας .

Με εκτίμηση