Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Προσευχή για την Κύπρο μας !

 
 
Στίς μέρες μας η Κύπρος μας λιθοβολίθηκε βάναυσα .
Περνάει δύσκολες στιγμές.
Πῶς θά δώσουμε τό «παρών»; Πῶς θά βοηθήσουμε;
Θά ὑψώσουμε τά μάτια στόν Οὐρανό καί μέ δύναμη, μέ θερμότητα ψυχῆς θά προσευχηθοῦμε.
 
Προσευχή γιά τήν Κύπρο μας
Την Μεγαλόνησο μας 
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς
Οὐράνιε Πατέρα μου, σέ εὐγνωμονῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, γιατί γεννήθηκα σε τούτο το ευλογημένο νησί. Καθώς βαδίζω σ᾿ αὐτό τό χῶμα πού τό πότισαν μέ τό αἷμα τους χιλιάδες Μαρτύρων τῆς πίστεως καί ὅσο ἀναλογίζομαι τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, διακρίνω τό δικό Σου χέρι νά μᾶς σκεπάζει καί νά μᾶς ἀναδεικνύει λαό εὐλογημένο.
Σήμερα ὅμως, Κύριε, τό βλέπεις! Ἡ Κύπρος μας βιώνει στιγμές πόνου , εγκατάλειψης ,ταπείνωσης καί ντροπής .
Ἡ κατάσταση αὐτή, μοιάζει με τήν τρικυμία στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Κύματα πελώρια μᾶς χτυποῦν ἀλύπητα καί ἀπειλοῦν τόν καταποντισμό του νησιού μας. Οἱ ψυχές μας φωνάζουν ὅπως τότε οἱ μαθητές Σου: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα». Διδάσκαλε, ξύπνα, «ἱνατί ὑπνοῖς»; Κύριε, χανόμαστε, καταποντιζόμαστε, σῶσε μας.
Κι ὅμως Ἐσύ φαίνεσαι νά «κοιμᾶσαι». Κύριε, τί σέ κάνει ἐνῶ βλέπεις τά κύματα πού κοντεύουν νά μᾶς πνίξουν νά μήν παρεμβαίνεις; Τήν ἀπάντηση τήν παίρνω ἀπό τήν κατάσταση πού βλέπω γύρω μου.
Ἔχουμε φύγει ἀπό κοντά Σου. Προσκολληθήκαμε στό χρῆμα , και στή δόξα. Σέ βγάλαμε, Κύριε, ἀπό τή ζωή μας κι Ἐσύ ἀπό σεβασμό στήν ἐλευθερία μας μένεις μακριά μας.
Ὅμως, Κύριε, ἀνάμεσά μας ὑπάρχουν ψυχές πού Σέ ἀγαποῦν, καί προσπαθοῦν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου.
Γι αὐτούς τούς σύγχρονους ἀγωνιστές τῆς πίστεως Σέ παρακαλοῦμε νά μή μᾶς ἐγκαταλείψεις. Σοῦ προσφέρουμε ὡς ἐξιλαστήρια θυσία τά αἵματα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων πού γέννησε αὐτός ὁ τόπος, ἀφοῦ ἀπό τόν ἑαυτό μας δέν ἔχουμε κάτι ἄξιο τοῦ ἐλέους Σου.
Τώρα, Κύριε, εἶναι ὁ καιρός νά ἐμφανιστεῖς καί νά φανεῖ ἡ παντοδυναμία καί πανσοφία Σου. Ματαίωσε, Μεγαλοδύναμε τά σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς χώρας μας καί κάνε νά καταλάβουν ὅτι Ἐσύ κυβερνᾶς τό σύμπαν καί ἄρα καί τήν ἱστορία μας. Δῶσε μετάνοια στό λαό Σου. Φώτισέ μας νά καταλάβουμε ὅτι χωρίς Ἐσένα δέν μποροῦμε νά κάνουμε κάτι καλό καί ὠφέλιμο. Δῶσε, Κύριε, νά μή λησμονοῦμε ὅτι ἀκόμη κι αὐτήν τήν κρίσιμη ὥρα πού ὅλα φαίνονται χαμένα Ἐσύ μᾶς παρακολουθεῖς καί εἶσαι ἕτοιμος νά μᾶς σώσεις, ἀρκεῖ νά Σοῦ τό ζητήσουμε.
Δός μας πίστη καί πνεῦμα ἡρωϊκό, ὥστε νά μαρτυροῦμε καί νά ὁμολογοῦμε μέ λόγια καί μέ ἔργα, ὅτι Σύ εἶσαι ὁ Νικητής τοῦ κόσμου.
Σήμερα ἑνώνω τή φωνή μου μέ τή φωνή ὅλων τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί Σέ παρακαλῶ νά ἐπιβλέψεις καί νά μήν ἐγκαταλείψεις τήν Κύπρο που τόσο ἀγάπησες καί εὐεργέτησες.
Ἔλα, Κύριε Ἰησοῦ! Ἔλα νά μᾶς φωτίσεις, ἐμᾶς πού Σέ ξεχνοῦμε. Ἔλα νά ἀναστηλώσεις τά παραλελυμένα γόνατά μας. Ἔλα νά ἁγιάσεις ἐκείνους πού ἀγωνίζονται. Ἔλα νά ἑλκύσεις κοντά Σου ὅσους ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό Σένα. Ἔλα νά διορθώσεις ὅ,τι μέ τήν ἀπερισκεψία μας ἔχουμε χαλάσει.
 
Θεέ μου, πρόφθασέ μας καί ἔλα Σύ νά κυβερνᾶς, Σύ νά βασιλεύεις μεταξύ μας καί ἐντός μας.
Δώσε μας Κύριε δύναμη να αντέξουμε όλα τα δεινά που βιώνουμε , και όλα όσα έρχονται...
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας !
 
***
 
 

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Εάλω η Κύπρος

 
 
 
***
 

Ο χρυσός και το Μάρμαρο:

Λέει ο χρυσός στο μάρμαρο:
Στα πέρατα του κόσμου ποιος ήλιος λάμπει σαν κι εμέ;
Ποιο φώς έχει το φώς μου;
Εγώ τον κόσμο κυβερνώ, την ευτυχία υφαίνω,
Ποδοπατώ την ομορφιά, την ασχημιά ομορφαίνω.
Εγώ ακονίζω του φονιά το δίκοπο μαχαίρι,
Εγώ οδηγώ στα σκοτεινά του κλέφτη μου το χέρι,
Εγώ αγοράζω την τιμή και την πουλώ στο δρόμο,
Ποδοπατώ την αρετή, καταπατώ το Νόμο.
Περίσσιες είναι οι χάρες μου κι η δύναμή μου μόνη,
Γκρεμίζει θρόνους απ’ εδώ , θρόνους εκεί στυλώνει.

Εσύ τι κάνεις μάρμαρο;
Και τ’ απεκρίθη εκείνο

« Εγώ σε τάφου σκοτεινιά, τη δύναμή σου κλείνω ».
                                                                      
                                                                                                ( Ιωάννης Πολέμης )

 ***


 

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Κραυγή Στον Ουρανό !

 
 
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνά η πατρίδα μας ,
δεν έχουμε άλλη διέξοδο από το να στρέψουμε το βλέμμα μας
στον Ουρανό , και να ικετεύσουμε Τον Ουράνιο Πατέρα
να μας χαρίσει λίγο από Το Άπειρο Έλεος Του .
 
Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο , Κύριε , χάρισε λίγη από Την Πανσοφία Σου
στους κυβερνώντες των λαών , να βρουν τις ορθότερες λύσεις για την Κύπρο μας .
Ας ικετεύσουμε Την Υπεραγία Θεοτόκο να λυπηθεί
τα πλάσματα της .
Πού αλλού εκτός από Εσένα να καταφύγουμε Παναγία μου ;...
 
"  Προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνή;
Που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι;
Που πορευθώ;
Ποίαν δε εφεύρω καταφυγήν;
Ποίαν θερμήν αντίληψιν;
Ποίον εν ταις θλίψεσι βοηθόν;
Εις σε μόνην ελπίζω .
Εις σε μόνην καυχώμαι.
Και επί σε θαρρών κατέφυγον. "


Ας κλίνουμε το γόνυ ενώπιών Της ,
και ενώπιων Του Υιού Της
και ας ικετεύσουμε με θέρμη την ευσπλαχνία Τους .

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσουν την κραυγή μας .

                                                                                 Διαβάτης

***

 
«…Τον έχω αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Ίσως γιατί βρίσκω εκεί πράγματα παλιά που ζουν ακόμη, ενώ έχουν χαθεί στην άλλη Ελλάδα… ίσως γιατί αισθάνομαι πως αυτός ο λαός έχει ανάγκη από όλη μας την αγάπη και όλη τη συμπαράστασή μας. Ένας πιστός λαό...ς, πεισματάρικα και ήπια σταθερός. Για σκέψου πόσοι και πόσοι πέρασαν από πάνω τους: Σταυροφόροι, Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Εγγλέζοι - 900 χρόνια. Είναι αφάνταστο πόσο πιστοί στον εαυτό τους έμειναν και πόσο ασήμαντα ξέβαψαν οι διάφοροι αφεντάδες πάνω τους. Και τώρα γράφουν στους τοίχους των χωριών τους: "Θέλομεν την Ελλάδα μας κι ας τρώγομεν πέτρες…". Θα ήθελα οι νέοι μας να πήγαιναν στην Κύπρο. Θα έβλεπαν από εκεί πλατύτερο τον τόπο μας…».

Γ. Σεφέρης
 
***
 
 
 
 
 
 

Ξημέρωσε και σήμερα για την Κύπρο μας !


 

 
« Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Κύπριος ! Μπράβο στο κοινοβούλιο μας και στα κοινοβουλευτικά μας κόμματα. Μπράβο και στον κόσμο. Αναστρέψαμε μια επικίνδυνη και καταστροφική πορεία. Σήμερα να ξεκινήσουμε συλλογικά και με σκληρή δουλειά προς μια νέα αρχή. Να καταστούμε το αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό κέντρο που οραματιζόμαστε και μπορούμε να γίνουμε. Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία για ανάπτυξη και πρόοδο. Ναι , η πορεία θα είναι δύσκολη. Αλλά το μέλλον της Κύπρου είναι πια στα χέρια μας ! »

Στέλιος  Πλατής
***
 

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Χωρίς Λόγια ...

 
 


" ... ανασήκωσε την πλάτη κι΄ απόσεισέ τους .... "
 
 
***
 
 


 

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Αγαπημένη μου ...

 


Δώσ' μου τα χέρια σου

να κρατήσω τη ζωή μου...

μια φέτα ψωμί που δε θα τη μοιραζόμαστε

πως να την αγγίξω;


Τάσος Λειβαδίτης
***
Εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυρίακο
σε κάθε Διαβάτη και Οδοιπόρο της ζωής ,
πλούσια πλημμυρισμένο από τη δροσιά και το φως Του Ουρανού !
Όλος ο Ουρανός μαζί μας !
                                                                      Διαβάτης
 
***
 
 

 
 

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Συνταγή Σωτηρίας ! 
Η « συνταγή » σωτηρίας του Γέροντα προς όλους τους κοπιώντας και πεφορτισμένους, ήταν απλή και σαφής:
« -Αναζητήστε σανίδα σωτηρίας κοντά στο Θεό.
-Περιορίστε τις υλικές ανάγκες σας, γιατί δημιουργούν τεράστια βάρη και άγχη.
-Μη ζηλεύετε ανθρώπους που έχουν χρήματα, ανέσεις, δόξα και ισχύ, αλλά εκείνους που ζουν με αρετή, λογική και ευσέβεια.
-Μη ζητάτε από τον Θεό πράγματα που στηρίζουν μόνο το σώμα σας, αλλά, κυρίως, ό,τι είναι καλό και ωφέλιμο για τη ψυχή σας.
-Αλλάξτε ζωή, ανακαλύψτε το νόημα της ζωής, κερδίστε τον χρόνο που χάσατε στη μέχρι τώρα πορεία σας στη γη.
-Μη εμπιστεύεστε το φρόνημα κοσμικών ανθρώπων.
-Θεραπευτείτε από αρρώστιες που κυριαρχούν στη ζωή ανθρώπων που δεν έμαθαν να νηστεύουν, να εγκρατεύονται, να προσεύχονται, να ελπίζουν.
-Μην απελπίζεστε. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και αγαπάει τον άνθρωπο.
-Κόψτε κάθε σχέση με το κακό, ζήστε ελεύθερα, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου.
-Αποδείξτε την πίστη σας και με έργα αγάπης προς τον πλησίον.
-Αποφασίστε, τί θέλετε πιό πολύ: τη συμπάθεια του κόσμου ή την επιστροφή κοντά στο Θεό;
-Σχεδόν όλα τα προβλήματα ξεκινούν από το στόμα (από το πώς μιλάς) και, επίσης, από το πόσο εξαρτάσαι από τα πάθη σου.
-Να αγαπάς τη γυναίκα σου πιό πολύ απ’ τον εαυτό σου. Με έργα, όχι με λόγια. Και να μη της μιλάς ποτέ άσχημα, γιατί καμιά φορά η γλώσσα σκοτώνει και καταστρέφει την αγάπη. Επίσης, να προσέχετε, γιατί μερικοί γονείς χαϊδεύουν πολύ τα παιδιά τους και τους κάνουν όλα τα χατίρια. Και όταν χαϊδεύεις πολύ το παιδί, θα γίνει εγωιστής και θα πάρει στραβό δρόμο. Πολλοί γονείς φροντίζουν περισσότερο να δώσουν υλικά πράγματα στα παιδιά τους. Αυτό είναι λάθος. Το σώμα έχει πολλές υλικές επιθυμίες, αλλά σύντομη ζωή. Η ψυχή έχει συνέχεια, άλλη πορεία. Η ψυχή δεν καταλήγει στο χώμα, άλλα στο Θεό. Όλοι σήμερα ασχολούνται με το σώμα τους, όχι με τις ανάγκες της ψυχής τους.
-Ποιες είναι οι ανάγκες της ψυχής;
-Να, πώς να στο πω; Οι ανάγκες της ψυχής είναι διαφορετικές. Και οι χαρές της ψυχής είναι αλλιώτικες από τις χαρές του σώματος. Το σώμα εύκολα το βολεύεις, τη ψυχή όχι. Αν έχεις λεφτά και μπεις σε ένα μεγάλο μαγαζί, το σώμα βολεύτηκε. Αλλά τί μπορείς να βρεις σε ένα, πώς τα λένε αυτά τα μεγάλα μαγαζιά, ναι, σουπερ μάρκετ, για τη ψυχή σου; Η ψυχή χρειάζεται άλλα πράγματα. Η ψυχή έχει ανάγκη από ειρήνη, ησυχία, επικοινωνία με το Θεό. Για να συντηρηθεί το σώμα, χρειάζονται αργύρια και επιούσιος άρτος. Η ψυχή για να συντηρηθεί χρειάζεται θεία τάλαντα, τον επουράνιο Άρτο».
( από το βιβλίο «Τέσσερις ώρες μα τον π. Παΐσιο» )
***

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Προσευχή Στον Κύριο !

 


Θεὲ τῆς καρδιᾶς μου καὶ τῆς ἄπειρης Ἀγάπης.
Οὐράνιε Πατέρα μου, κᾶνε τὴν καρδιά μου νὰ γίνει ἕνα μὲ τὴν Εὐσπλαχνία Σου, γιὰ νὰ Σ’ ἀγαπῶ καὶ νὰ Σὲ λατρεύω καὶ νὰ σπλαχνίζομαι τὸν κόσμο ὅλο.
Πλημμύρισε μὲ μὲ τὸν Θεϊκό Σου ἔρωτα
καὶ ἀξίωσε μὲ νὰ Σοῦ ἀνταποδώσω στὸ ἔπακρο τὸν ἔρωτα αὐτό. Ἐσένα ἀναγνωρίζω σὰν μοναδικὸ Βασιλιὰ τῆς καρδίας μου καὶ ἀφιερώνω τὴν ψυχή μου στὸν μονογενῆ Σου Υἱὸ Ἰησοῦ,
δικό μας λατρεμένο Θεῖο Βρέφος, καὶ πληγωμένο Βασιλιά.
Δέξου μὲ στὴν πατρικὴ ἀγκαλιά Σου καὶ κρύψε μὲ βαθιά, μέσα στὴν μητρικὴ καρδιά Σου.
Στεῖλε ἀγγέλους νὰ φρουροῦν τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά μου καὶ νὰ μὲ διδάσκουν μυστικά, τὴν ἀπόλυτη λατρεία, ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοὴ στὸ ἅγιο θέλημά Σου,
γιὰ νὰ μὴν Σὲ πληγώσω ποτὲ ξανά.
Παρακληττικὰ ἱκετεύω τὴν λατρεμένη Σου κόρη
καὶ Βασίλισσα Οὐρανοῦ καὶ Γῆς, τὴν ἁγία Μητέρα μᾶς Μαριάμ,
νὰ μὲ σκεπάζει στοργικὰ καὶ νὰ μὲ μαθαίνει πῶς νὰ Σὲ λατρεύω ἀπέραντα παιδικά , αγνά , ταπεινά ...
Σὲ πιστεύω, Σὲ λατρεύω καὶ Σ’ ἀγαπῶ, τὸ ταπεινό Σου σπλάχνο
ποὺ ἀγωνίζεται στὴ γῆ,
καὶ μὲ λαχτάρα προσμένει νὰ βρεθεῖ στὴν ἀγκαλιά Σου παντοτινά. Ἀμήν.
(π. Ἐλπίδιος)
***


 
 
***

Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Θείο Δώρο !

 
 
Τάμα που περίμενα πολύ καιρό να εκπληρώσω ...
και η στιγμή έφθασε ...
Χάρη σε μια ευλογημένη ύπαρξη ,
που ο Θεός έφερε στο δρόμο μου ,
μια γλυκιά κι΄ ευγενική ψυχούλα ,
πλημμυρισμένη κι΄ αυτή με Θείο Πόθο
για ν΄ ακουμπήσει τα Ουράνια ,
πήραμε χθες το δρόμο για τη Μαλακάσα
και το Μήλεσι Αττικής .
 
« ΙΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ »
 
ήταν η επιγραφή στην είσοδο του Μοναστηριού .
 
Ολόλευκο στην κορυφή του λόφου ,
μέσα στην αρμονία της φύσης ,
στην ησυχία και τη γαλήνη της περιοχής ,
που η αίσθηση που μας έδωσε ήταν :
«  Παράδεισος ! »
                                                                                                             
Πρώτο μας πέρασμα από το Ναό του Ησυχαστηρίου ,
ν΄ ανάψουμε ένα κεράκι ,
και ν΄ αφήσουμε τη ψυχή μας να ξεχειλίσει
από μια δοξολογία Προς Τον  Ύψιστο !
 
Μετά ... το Τάμα !
Ανεβήκαμε στο κελλάκι του γέροντα Πορφύριου ,
και η συγγίνηση ήταν απερίγραπτη , με λόγια ανθρώπινα .
Κανείς άλλος δεν ήταν εκεί ...
Η Θεία Παρουσία έντονη ...
Κατάνυξη και προσευχή ! Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα .
Αν και το είχα τάμα , δεν περίμενα ότι θα 'ρχόταν τόσο
σύντομα η στιγμή της εκπλήρωσής του ...
Η καρδιά μου πλημμύρισε χαρά , απο Θείο Φως ,
από κάτι ξεχωριστό που δύσκολα μπορώ να περιγράψω .
Αν διαβάσατε το βιβλίο Βίος και Λόγοι ,
Γέροντος Πορφύριου Καυσοκαλυβήτη ,
θα καταλάβετε τι θέλω να πω ...
Τα μάτια μας βουρκωμένα από τη συγγίνηση ,
από  αυτό που ζούσαμε .
Αισθανόσουν ότι ο παππούλης ήταν εκεί ,
και σίγουρα ήταν ,
αλλιώς αυτά τα συναισθήματα δεν θα υπήρχαν .
Προσκυνήσαμε Το ευλογημένο Πετραχείλι του γέροντα Πορφύριου ,
ακουμπήσαμε το ταπεινό και απλό κρεβάτι του ,
καθίσαμε στην καρέκλα του ,
ακουμπήσαμε για λίγο τις καρδιές μας στα πόδια του ,
και προσευχηθήκαμε για λίγο στο χώρο
όπου η προσευχή του γέροντα αντηχούσε ασταμάτητα ,
εναποθέτοντας εκεί κάθε πόθο της ψυχής μας .
Δεν ήθελα να φύγω απ΄ εκεί , κάτι σαν μαγνήτης με τραβούσε ...
 
Δόξα τω Θεώ γι΄ αυτή την ευλογία που μας χάρισε .
Εκείνο Το Φως που πλημμύρισε τις ψυχές μας ,
θέλω σαν φυλακτό να το κρατήσω για πάντα εντός μου ...
 
Εύχομαι η χάρις  και η ευλογία του γέροντα Πορφύριου
να σκεπάζουν τον καθένα μας σε κάθε βήμα της ζωής μας ,
και Το Θείο Φως Του Ουρανού
να πλημμυρίζει παντοτεινά τις ψυχές μας .
 
Ο Θεός μαζί σας !
 
                                                                                  Διαβάτης
 
***
 
( Η πιο πάνω εμπειρία , και ξεχείλισμα ψυχής ,
αφιερωμένη στην ευλογημένη ύπαρξη που συνέτεινε στην εκπλήρωση του τάματος την οποία ολόθερμα ευχαριστώ !!! )
 
***