Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Επιλογές! 
"Δύο είναι οι επιλογές :

Ή τα πας καλά με όλους ,

ή έχεις προσωπικότητα!"


Αγαπημένοι μου αναγνώστες και συνοδοιπόροι

σας σκέφτομαι και σας αγαπώ!


« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »