Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

Σταλαγματιές από το γέροντα Πορφύριο !

...
.
" Όποιος αγαπάει λίγο,
.
δίνει λίγο

όποιος αγαπάει περισσότερο ,

.
δίνει περισσότερο

κι όποιος αγαπάει πάρα πολύ ,

.
τι έχει αντάξιο να δώσει ; . . .
.
Δίνει τον εαυτό του..."
.


"...Ο Χριστός θέλει κι ευχαριστείται να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς Του με χαρά. Εύχομαι "ίνα η χαρά υμών η πεπληρωμένη". Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι Παράδεισος; Ο Χριστός είναι. Από 'δω αρχίζει ο Παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον Παράδεισο. Έτσι είναι, που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό, πιστέψτε με! Έργο μας είναι προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και ν' αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει αγία. Να επιδοθεί στο θείο έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει κι Εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφαίρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς..."

"...Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει... Κι όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσομε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό..."

"...Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βλέπομε το καθετί με αγαθό τρόπο. Τίποτα το κακό να μη σκεπτόμαστε για τους άλλους. Κι ένα βλέμμα κι ένας στεναγμός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχομε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα κι αγάπη. Αυτά να μεταδίδομε. Να προσέχομε να μην αγανακτούμε για τους ανθρώπους που μας βλάπτουν, μόνο να προσευχόμαστε γι' αυτούς με αγάπη. Ό,τι κι αν κάνει ο συνάνθρωπός μας, ποτέ να μη σκεπτόμαστε κακό γι' αυτόν. Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοντε να σκεπτόμαστε το καλό ... "
.
Απόσπασμα από το βιβλίο: "Βίος και Λόγοι",
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου,
έκδ. Ι.Μονής Χρυσοπηγής


.

Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

Πώς να βλέπουμε τον πλησίον μας ...

...
« Αν το σφάλμα κάποιου αδελφού μπορεί να είναι δημόσιο και φανερό, εσύ αιτιολόγησέ το με αγάπη και φιλαδελφία και πες ότι στον αδελφό εκείνον με το να βρίσκονται άλλες αρετές κρυμμένες, για να φυλαχθούν αυτές, επέτρεψε ο Θεός να πέση στο σφάλμα αυτό· ή αν έχει μικρό χρονικό διάστημα το ελάττωμα εκείνο, για να παραμένει πιο ταπεινός στα μάτια τα δικά του· και ακόμη με την καταφρόνησι των άλλων να κάνει κάποιον καρπό ταπεινώσεως και να ευαρεστήση τον Θεό περισσότερο, και έτσι το κέρδος του να είναι μεγαλύτερο από την ζημία του. Αν πάλι η αμαρτία κάποιου είναι όχι μόνο φανερή, αλλά και μεγάλη και προέρχεται από καρδιά ισχυρογνώμονος, μην τον κατακρίνης· αλλά τρέξε με το λογισμό σου στις φοβερές κρίσεις του Θεού και θα δης εκεί και άλλους ανθρώπους που ενώ προηγουμένως ήσαν στην παρανομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, να έχουν φθάσει σε μεγάλα μέτρα αγιότητος με την μετάνοια· και άλλους, πάλι, ενώ προηγουμένως ήσαν στον υψηλότερο βαθμό της τελειότητος, να έχουν πέσει σε αθλιώτατο γκρεμό.
Γι' αυτό, να στέκεσαι πάντοτε με φόβο και τρόμο, περισσότερο για τον εαυτό σου, παρά για κανέναν άλλον. Και ας είσαι βέβαιος ότι όλα εκείνα τα καλά λόγια που θα πης για τον πλησίον και η χαρά που θα δοκιμάσης γι' αυτόν, είναι καρπός και αποτέλεσμα του αγίου Πνεύματος. Και αντίθετα, κάθε καταφρόνησις και αυθάδης κρίσις και καταλαλιά του πλησίον, προέρχεται από την κακία μας και από διαβολική παρακίνησι. »
.
Απόσπασμα από το βιβλίο " Ο Αόρατος πόλεμος " ,
του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη.

.

Ο Ύμνος της Αγάπης !

...
« Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι. και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται. είτε γλώσσαι παύσονται. είτε γνώσις καταργηθήσεται. εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. βλέπομεν γαρ άρτι δι΄εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. μείζων δε τούτων η αγάπη »

(Απ. Παύλου , Α' Κορ.ιγ΄)
.

...................................

( ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ )

“Μπορώ να μιλάω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων,
ακόμα και των αγγέλων, μα αν δεν έχω αγάπη
μοιάζω με χάλκινο σκεύος που αχολογάει
ή με τύμπανο που αλαλάζει.
Κι αν έχω προφητικό χάρισμα και γνωρίζω όλα τα μυστήρια
Κι αν κατέχω όλη τη γνώση, μα και όλη την πίστη αν έχω
ώστε και βουνά να μετακινήσω,
αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα.
Κι αν μοιράσω όλα τα υπαρχοντά μου
για να χορτάσω ψωμί τους φτωχούς,
ακόμα κι αν παραδώσω το σώμα μου να καεί,
αν δεν έχω αγάπη όλα μάταια.
Η αγάπη εύκολα συγχωρεί, πάντοτε το καλό κάνει
η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει,
δεν περηφανεύεται, δεν φέρεται άπρεπα,
δεν τα θέλει όλα δικά της, δεν οργίζεται,
δεν σκέφτεται το κακό, δεν χαίρεται με το άδικο,
αλλά χαίρεται όταν επικρατεί η αλήθεια.
Ολα τα ελαττώματα του άλλου τα σκεπάζει
πιστεύει πάντα στις καλές διαθέσεις του,
ελπίζει πάντα πως θα διορθωθεί και όλα τα υπομένει.
Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ...”

.....................................

.
Εύχομαι χρόνια πολλά σε όσους έχουν
σήμερα την ονομαστική τους γιορτή .
Εύχομαι οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι
Πέτρος και Παύλος να φωτίζουν τη ζωή μας ,
να καθοδηγούν τα βήματά μας ,
και να μας δείχνουν με το παράδειγμά τους ,
το δρόμο προς Τον Ουρανό και Την Αιωνιότητα .

Χρόνια Πολλά .

.
Διαβάτης

..

Κυριακή 27 Ιουνίου 2010

Μέθη Νηφάλια !

...
Όταν το πολυτιμότερο αγαθό σου το χαρίζουν τόσο απλόχερα ,
τόσο ανοικτόκαρδα , που δεν είναι άλλο απ΄ το χρόνο τους ,

εκείνο που θέλεις , είναι ν΄ αγκαλιάσεις αυτές τις υπέροχες ψυχές , αυτές τις μοναδικές υπάρξεις , και ν΄ αφήσεις τη ψυχή σου να ξεχειλίσει από ευγνωμοσύνη και να πεις απλά " ευχαριστώ ! "
.
Η γλυκύτητα και η καλοσύνη , έδωσαν μιαν όμορφη , υπέροχη
όψη στο σαββατιάτικό μου δειλινό .

Αφήνεσαι σιωπηλά και προσευχητικά , να σε οδηγήσει όπου θέλει
μόνος του ο χρόνος , κι΄ εσύ απλά ν΄ απολάυσεις τούτες τις στιγμές.

Στιγμές που σε γαληνεύουν , που σου δίνουν χαρά , που σε κάνουν να νοιώθεις
κάτι ξεχωριστό , απλά και μόνο , γιατί επικοινωνείς , μοιράζεσαι , κατανοείσαι ...

Απ΄ την Παναγία τη Χρυσοσπηλιώτισσα , πορευθήκαμε στην Μονή του Αγίου
Ηρακλειδίου . Οι μοναχές έψελναν τον εσπερινό , και η ατμόσφαιρα σε
προσήλκυε για σιωπή , ευχαριστία , δοξολογία , προσευχή , ικεσία ...

Και αφήνεσαι ... στα χέρια Του Δημιουργού ...
Και η ψυχή ανεβαίνει , νοιώθεις πως πλησιάζεις λιγάκι Ουρανό ,
πως βλέπεις λίγο φως , πως αισθάνεσαι λίγη Θεϊκή Ευωδία ...

Είναι λίγες οι στιγμές , αρκετές όμως για να γεμίσουν τη ψυχή ,
και να νοιώσεις πως ξεχειλίζεις από χαρά .
Πως τα λουλούδια γύρω , ανθίζουν για σένα ,
πως τα πουλάκια στα δέντρα κελαϊδούν για σένα ,
πως όλες οι ομορφιές τριγύρω υπάρχουν εκεί για σένα ! ...

" Ευλόγει η ψυχή μου Τον Κύριο ,
και πάντα τα εντός μου Το Όνομα Το Άγιο Αυτού ! "

Δεν έχω λόγια περισσότερα , να περιγράψω το μεγαλείο
κάποιων ξεχωριστών ανθρώπων .
Κάποιων ανθρώπων που δίνουν αξία και στην δική μας ταπεινή
και ασήμαντη ύπαρξη .


Μονάχα ένα θερμό " Ευχαριστώ " .
Ευχαριστώ , για την γλυκειά και Νηφάλεια Μέθη που πλημμύρισες
τη ψυχή μου αγαπημένη μου Νηφάλια Μέθη !


Διαβάτης

.

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

Από τον αγρό του γέροντα Πορφύριου

...
« • Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολωνει το λογικό και δε βλέπει καθαρά.
Μόνο, όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό, για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος.
• Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Θεός τη γνωρίζει.
• Γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια; Να, θα ανάψουμε το φως και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα αφήσουμε να κατοικήσει σ' όλη την ψυχή μας ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.
• Όταν έρθει μέσα μας ο Χριστός, τότε ζούμε μόνο το καλό, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Το κακό, η αμαρτία, το μίσος εξαφανίζονται μόνα τους, δεν μπορούν, δεν έχουν θέση, να μείνουν.
• Να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς το Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή.
• Στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατειλημμένος από το Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο κι αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει κενή θέση γι' αυτόν.
• Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. Με την καταδίκη ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί, με την κατανόηση και βοήθεια θα σωθεί.
• Το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις. Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω μόνο με τη σκέψη, χαλάς την πνευματική ατμόσφαιρα. Εμποδίζεις το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και επιτρέπεις στο διάβολο να μεγαλώσει το κακό. Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισμό.
• Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει ν' αγαπήσει το Χριστό, κι όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται απ' τό διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο.
• Να προσεύχεσαι χωρίς αγωνία, ήρεμα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού.
• Δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά τον σατανά που πολεμά τα παιδιά σας.
Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολλή προσευχή.
• Η προσευχή κάνει θαύματα. Δεν πρέπει η μητέρα να αρκείται στο αισθητό χάδι στο παιδί της, αλλά να ασκείται στο πνευματικό χάδι της προσευχής.
• Η σωτηρία του παιδιού σας περνάει μέσα από τον εξαγιασμό το δικό σας.
• Ο αγιασμός δεν είναι ακατόρθωτο πράγμα, είναι μάλιστα εύκολος, φθάνει εσείς να αποκτήσετε ταπείνωση και αγάπη.
• Αν θέλεις μπορείς να αγιάσεις και μέσα στην Ομόνοια.
• Να παρακαλάς το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Κι ο Θεός, επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένος και ταπεινωμένος, θα σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και θα σε κάνει καλά και στο σώμα.
• Όταν προσεύχεσαι, να ξεχνάς την σωματική σου αρρώστια, να την αποδέχεσαι σαν κανόνα, σαν επιτίμιο, για την άφεση των αμαρτιών σου. Για τα παραπέρα μην ανησυχείς, άφησέ τα στο Θεό κι ο Θεός ξέρει τη δουλειά Του.
• Οι ασθένειες μας βγάζουν σε καλό, όταν τις υπομένουμε αγόγγυστα, παρακαλώντας το Θεό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και δοξάζοντας το όνομά Του.
• Η μεγάλη λύπη και η στενοχώρια δεν είναι από το Θεό, είναι παγίδα του διαβόλου.
• Να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά. Η χαρά του Χριστού θα σε γιατρέψει.
• Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
• Ο Θεός μας αγαπάει πολύ, μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μή φοβούμαστε τίποτε.
• Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.
• Η αγάπη χρειάζεται θυσίες. Να θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, που στην πραγματικότητα είναι του Θεού.
• Ευτυχία μέσα στο γάμο υπάρχει, αλλά απαιτεί μια προϋπόθεση: να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας το Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισ΅ένοι.
• Είναι προτιμότερο να αποτύχεις σαν λαϊκός, παρά σαν μοναχός.
• Ο ορθόδοξος ασκητισμός δεν είναι μόνο για τα μοναστήρια, αλλά και για τον κόσμο.
• Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη, εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δυο προϋποθέσεις: ταπείνωση και αγάπη.
• Αν έρθει η χάρη του Θεού, όλοι και όλα αλλάζουν, έλα όμως που για να έρθει, χρειάζεται πρώτα να ταπεινωθούμε!
• Μπορεί κάποιος να μιλάει για τις αμαρτίες του και να είναι υπερήφανος κι άλλος να μιλάει για τις αρετές του και να είναι ταπεινός.
• Να είμαστε ταπεινοί, αλλά να μην ταπεινολογούμε. Η ταπεινολογία είναι παγίδα του διαβόλου, πού φέρνει την απελπισία και την αδράνεια, ενώ η αληθινή ταπείνωση φέρνει την ελπίδα και την εργασία των εντολών του Χριστού.
• Δε γίνεται κανείς χριστιανός με την τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά.
• Το παν είναι να αγαπήσει ο άνθρωπος το Χριστό και όλα τα προβλήματα τακτοποιούνται.
• Και τώρα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει στις ψυχές μας, όπως και τότε, αλλά σέβεται την ελευθερία μας, δε θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να του ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα και τότε θα μπει στην ψυχή μας και θα την μεταμορφώσει. Όταν έρθει και κατοικήσει σ' όλο το χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες. Τότε φεύγει και η αμαρτία !»
.
γέροντας Πορφύριος

.
.........

.
Εύχομαι ένα όμορφο κι΄ ευλογημένο σαββατοκυρίακο

σε κάθε διαβάτη και οδοιπόρο της ζωής.

Εύχομαι όμορφες , δροσερές , καλοκαιρινές διαδρομές

σε όποιο δρόμο κι΄ αν διαβαίνει ο καθένας .

Αν και τριγύρω μας θα υπάρχει ζέστη και καύσωνας ,

εύχομαι στις ψυχές όλων μας , να επικρατεί μια δροσερή ατμόσφαιρα.

Δροσερή και πλημμυρισμένη απ΄ Το Φως της Θείας Χάρης

και της Γλυκειάς παρουσίας Του Ιησού Χριστού .

Καλό σαββατοκυρίακο σε όλους .

.
Διαβάτης

.

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Μοναχικές Γυναίκες !

...


" Είναι βραδιές που θέλω κάπου να μιλήσω,

από ένα χέρι να πιαστώ,

να βγω έξω να ζήσω,

για ένα τσιγάρο, ένα ποτό,

να πιάσω κάποιον να του πω:

"δώσ' μου το χρόνο σου...

κι εγώ θα γείρω το κεφάλι μου στον ώμο σου.

"Μα η τρομαγμένη μου καρδιά μου λέει:

"δε γίνεται".Στου πρώτου άγνωστου το πρώτο "γεια"δεν παραδίνεται.

Εγώ δεν ξέρω αν έχω στάλα λογική.

Φτάνω στο σπίτι, λέω "μπαίνω φυλακή".

Εκείνος έρχεται κοντά μου, μ' αγκαλιάζει

κι ύστερα μόνος στα προβλήματα βουλιάζει.

Παραπονιέται, βλαστημάει τον εαυτό του,

και λίγο πριν το τελευταίο χασμουρητό του

με πιάνει κρίση,σέρνεται απάνω μου τον έρωτα να ζήσει.

Κι εγώ είμαι μόνη, για χρόνια έχτιζα έναν τοίχο.

Ύστερα τρόμαξα και θέλησα να φύγω.

Άρχισα τότε με αγωνία να γκρεμίζω,

να λέω "βοήθα με, Χριστέ" και να δακρύζω.

Πήρα τους δρόμους και διέξοδο ζητούσα,

χαμένα όνειρα και χρόνια κυνηγούσα.

Καπνός και σκόνη,και όλα γύρω μου φωνάζουν "είμαι μόνη".

Οι πιο μεγάλες νύχτες είναι αυτές που κλαις και δε σ' ακούν.

Θυμίζουνε γυναίκες,μοναχικές γυναίκες που πονούν. "
.
.

Φίλος πραγματικός !

...
" Φίλος πραγματικός είναι εκείνος ο οποίος, στον καιρό του πειρασμού, υποφέρει μαζί με τον συνάνθρωπο του τις θλίψεις, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και τις συμφορές που ήρθαν σε εκείνον, σαν να είναι δικές του, χωρίς να θορυβηθεί ή να ταραχτεί.

Ο πιστός φίλος είναι ισχυρό καταφύγιο, επειδή και στην ευημερία του φίλου είναι καλός σύμβουλος και συνεργάτης ομόψυχος, και στη δυστυχία του είναι ειλικρινής βοηθός και συμπαραστάτης γεμάτος συμπόνια.

Μόνο όσοι τηρούν με ακρίβεια τις εντολές και έχουν μυηθεί αληθινά στις βουλές του Θεού, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους τους όταν ο Θεός επιτρέπει να περνούν αυτοί πειρασμό.
Αντίθετα, οι καταφρονητές των εντολών Του Θεού , και αμύητοι στις θείες βουλές, όταν ο φίλος τους ευημερεί, απολαμβάνουν μαζί του, όταν όμως περνά δοκιμασία και δυστυχεί,
τον εγκαταλείπουν, καμιά φορά μάλιστα πηγαίνουν και με το μέρος των εχθρών του. . . "

Πηγή : Ευεργετινός, Τόμος Γ΄, Υπόθεση ΛΗ΄(38), σελ. 320
Του αγίου Μάξιμου


...........
.
.
Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους , συνοδοιπόρους και διαβάτες της ζωής.
Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους στην πορεία μας .
Φέρνει στο δρόμο μας ψυχές και συνοδοιπόρους που θα μας στηρίξουν ,
θα μας εμψυχώσουν , θα μας συμβουλεύσουν , θα μας καθοδηγήσουν ,
την κατάλληλη στιγμή που έχουμε πραγματικά ανάγκη .
Φίλους αληθινούς , ψυχές μοναδικές , ανθρώπους αγωνιστές . . .
Γι΄ αυτό δεν πρέπει να αισθανόμαστε ποτέ μόνοι στην πορεία μας .
Κάποιος θα βρεθεί στο πλάϊ μας , στη δύσκολη , μα και στην χαρούμενη στιγμή .
Να μοιραστεί τον πόνο μας , και να χαρεί με την χαρά μας .
Ας ευχαριστούμε Τον Θεό , για το ξεχωριστό δώρο της φιλίας ,
που απλόχερα μας χαρίζει στη ζωή μας .
.
.
Διαβάτης
.
.

Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Κ ύ ρ ι ε . . .

...
.
« Κύριε . . .
είναι στιγμές
που αναζητώ το βλέμμα Σου ,
της τραγικής εκείνης νύχτας .
Ίδιο βλέμμα !
Λυτρωτικό !
μέσα στα βάθη μου τ΄ αθώρητα
ογκόλιθο έχω κρυμμένο ,
σκληρό και παγερό , το " εγώ " μου .

.
.
Κύριε, ικετεύω Σε.
Σπλαχνίσου
το νέο αρνητή Σου...
Κι ας γίνει και για με
το θαύμα της ματιάς Σου.
Μια αχτίδα της , Χριστέ, ζεστή ,
να ακόντισει , την πέτρινή μου την καρδιά
να τη ραγίσει ,
και από μετάνοια και συντριβή ,
Χριστέ μου να δακρύσει . . . »

.
.

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010

Μαράθηκε η ζωή μας . . .

....

.
.
Για κάποια λόγια που δεν ειπώθηκαν ...

Για κάποιες σκέψεις που δεν εκφράστηκαν ...

Για κάποια συναισθήματα που σεν εκδηλώθηκαν ...

... Μαράθηκε η ζωή μας ! ...

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Σαν Όνειρο . . .

...
Κι΄ ας έχει περάσει ένας χρόνος …
δεν πέρασε όμως ούτε μια μέρα που να μην σε σκέφτηκα …
δεν πέρασε ούτε μια νύκτα που να μην σε ονειρεύτηκα …
δεν πέρασε ούτε ένα βράδυ που να μην σου έστειλα σαν χάδι τα δάκρυα μου ,
να σε γλυκοφιλήσουν και να σου ψιθυρίσουν την αγάπη μου .
Σε συναντώ μυστικά και σιωπηλά ,
στης προσευχής τα γόνατα ,
και στης ψυχής μου το αρχοναταρίκι ...
Εδώ και ένα χρόνο , καίει στο μανουάλι της ψυχής μου
το καντυλάκι σου , ψυχούλα μου !
Ακούω τον κτύπο της καρδούλας σου ,
που πρόλαβα κι΄ έκλεισα μες την ψυχή μου .
Αισθάνομαι την γλυκειά , τρυφερή παρουσία σου ,
που δεν πρόλαβα ποτέ ν΄ αντικρύσω ...
Κλείνω τα μάτια , και σε βλέπω , σαν γιασεμάκι ανθισμένο ,
μέσα στον παράδεισο !.
.
Διαβάτης
.
( Προσωπικές στιγμές της ζωής μου )
.

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

Σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ι . . .

...
Σε μια πορεία από τη γη στον Ουρανό
ο Θεός θέλησε να πορευθούμε μαζί ,
σε τούτο το στρατί .
Μας έβαλε συνοδοιπόρους στην ζωή
και στον κοινό αγώνα . . .
Και για δεκαεννιά τώρα χρόνια πορευόμαστε ...
Περάσαμε κι΄ ανοιξη , περάσαμε και χειμώνες ...
Και η ζωή , μας φέρνει αντιμέτωπους καθημερινά ,
με νέα γεγονότα , απρόσμενες εμπειρίες , καινούριες προκλήσεις …
Κι΄ εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τις αποδεχόμαστε ,
είτε μας ευφραίνουν , είτε μας στεναχωρούν ,
και να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε
Τον Πλάστη και Τον Δημιουργό μας ,
που μας κρατά ενωμένους και μας δείχνει Το φως ,
το οποίο φαίνεται από μακρυά , να ξεπροβάλλει ,
και νάναι σαν την ανατολή μετά από κάθε δύση . . .
γιατί τα πάντα , οδηγούνται σύμφωνα με Το Πάνσοφο Σχέδιο Του .
Και μέσα απ΄ όλα καλλιεργούνται οι ψυχές , σμιλεύονται . . .
για νάναι μια μέρα έτοιμες , όταν θα συναντήσουν Τον Δημιουργό τους .

.
Όσος ακόμα καιρός , απομένει ως εκείνη την ημέρα ,
ας μας χαρίζει ο Κύριος ειρήνη , αγάπη , υπομονή , πραότητα ,
πίστη , ελπίδα , κατανόηση . . . συνοδοιπόρε αγαπημένε ,
για ν΄ αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα της ζωής

με νηφαλιότητα και ψυχραιμία ,
και να οδεύουμε χωρίς παράπονα και γογγυσμούς ,
στης ζωής το μονοπάτι , προς την " Ιθάκη " μας .
Όσο δύσκολο ή εύκολο , κι΄ αν είναι αυτό ,
όσο ολισθηρό και κακοτράχαλο κι΄αν μας φαίνεται . . .
Έχει για τέρμα του , Τον Ουρανό και Την Αιώνια Πατρίδα !

Διαβάτης
.
( Από το ημερολόγιό μου , Προσωπικές διαδρομές της ζωής μου )
( Λόγω προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η αντιγραφη ή η αναδημοσίευση της παρούσας ανάρτησης )
.
...

Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

Γλυκύτατε Ιησού Χριστέ !

...
.
" Κύριε Ιησού Χριστέ,
γλυκέ μου Ιησού,
Σου προσφέρω την τραυματισμένη μου ύπαρξη
μεγάλε ιατρέ Ιησού Χριστέ.
Μαλάκωσε την ψυχή μου,
απάλυνε την καρδιά μου Κύριε.
Απομάκρυνε κάθε
κακή σκέψη, συναίσθημα,
βίωμα από τον έκπτωτο εαυτό μου.
Χάρισέ μου την
αιώνια χαρά,
το άπειρο φως,
την ατέλειωτη γλυκύτητα της Χάρις Σου.
Δώσε μου το βάλσαμο της αγάπης Σου,
αγαπημένε Ιησού
και οδήγησέ με στην οδό της σωτηρίας.
.
.
Μην επιτρέψεις να με προσβάλλει το κακό Ιησού,
αλλά χάρισέ μου την ειρήνη και την γαλήνη της Παρουσίας Σου.
Αγαπημένε Ιησού,
πλήγωσα με τον εγωισμό μου
το τερπνό φως της Αγάπης Σου
αλλά Εσύ απειροτέλειε Κύριε,
ξεχείλισε με το Αγιο Σου Πνεύμα την ύπαρξή μου
και αξίωσέ με τον ανάξιο να ενωθώ μ’ Εσένα
τον ακατάληπτο και υπεράγαθο Θεό.

Αγαπημένε Ιησού,
Γνωρίζουμε Αγαπημένε Ιησού με βεβαιότητα θανάτου
ότι Εσύ είσαι η Ανάσταση και η χαρά.
Μακρυά Σου είναι όλα χαμένα.
Η αποστασία Κύριε είναι κόλαση και το ζούμε καθημερινά
καθώς με συνεχείς αμαρτίες διώχνουμε την Αγάπη Σου.
Χάρισέ μας Κύριε να αποζητάμε πάντοτε την αγάπη Σου
με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και την διάνοια.
Βοήθησέ μας να σε αγαπάμε
παρ’ όλο τον πόνο και την οδύνη που συνοδεύει
το κενό της απουσίας Σου.
Πότισέ μας με τη λαχτάρα του Θείου έρωτα.
Κράτησέ μας Αγαπημένε Ιησού στο
Έλεος της Αγίας Αγάπης Σου
ώστε να Σε αγαπάμε πιο πολύ απ’ το θάνατο
και να είμαστε σφιχτά ενωμένοι μαζί Σου
ολοκληρωτικά δικοί Σου.
.
Το έλεός Σου να μας καταδιώκει πάντοτε
και να διώξει την ερημιά της ζωής μας.
Πρόσεξε, Κύριέ μας πολυπόθητε Ιησού.
Πρόσεξε, να Είσαι πάντοτε κοντά μας, μέσα μας.
Κι’ όταν θέλουμε κι’ όταν δεν θέλουμε.
Διότι μόνο κοντά Σου αναπνέουμε.
Χάρισέ μας Κύριε την αδιάλειπτη συναίσθηση της Παρουσίας Σου.
Μετά από την εμπειρία της Αγάπης Σου
είναι μάταιο και νεκρό ότι δεν διαβρέχεται από τη Χάρη Σου.
Η Ύπαρξη εκπίπτει σε πικρία στενάζουσα,
Η ασθενής μας φύση δεν μπορεί
να βαστάξει την οδύνη της απουσίας Σου.
Υπάρχουμε Πάνσοφε Κύριε τρεφόμενοι
με τη Σάρκα και το Αίμα Σου,
κοινωνώντας την υπερούσιο Χάρη
της εσταυρωμένης Αγάπης Σου.
Δώσε μας Το έλεος Σου Κύριε ,
να Σε ζούμε έντονα με όλες μας τις αισθήσεις.
Δούλωσε Κύριε
όλα τα παραθύρια της ύπαρξής μας στη Χάρη Σου ,
ώστε να ζητούμε αχόρταγα με όλο μας το Είναι Εσένα,
Tον Δημιουργό και Πατέρα μας,
τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.


Αμήν. "


.

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Ενώ δύει ο ήλιος . . .

....
"Η προσευχή χαρίζει στο σώμα μια ελαφρότητα και αφθαρσία , η οποία προέρχεται από τη χάρη της προσευχής.

Επιδή το σώμα υπακούει εις την ψυχήν και συγκοπιάζει στην αγρυπνία , η χάρις του Αγίου Πνεύματος μετοχετεύεται και εις το σώμα , το όργανο της ψυχής , και χαίρει και σκιρτά κι΄αυτό μαζί με την ψυχήν.

Όλη η χαρά , η γνώσις και το φως προέρχονται από τη βία της προσευχής.

Ένα κερί έχει δικό του φως και από αυτό μπορούν να ανάψουν και άλλα κεριά .


Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ενεργεί ως φως και χαρά και ειρήνη και αγάπη ,μέσα σε κάθε ευχόμενη ψυχή .

Αν βιαστώ να τακτοποιήσω έτσι τη ψυχή μου , τότε μπορεί η χάρις αυτή να απλωθεί και σε κάποια άλλη επιδεκτική ψυχή. Επομένως δεν χρειάζεται αμέλεια, αλλά βία πνευματική, για να αξιοποιείται ο χρόνος της ζωής , κατά το θέλημα Του Θεού , και να έχει την δυνατότητα η ψυχή να κάνει μια πνευματική ελεημοσύνη.

Σήμερα , που από την πολλή αμαρτία εσκοτίσθη ο νους των ανθρώπων και η καρδία αυτών έγινε ασύνετος , η πνευματική ελεημοσύνη και η ορθή νουθεσία είναι μεγάλη ευλογία για τις ψυχές που υποφέρουν από τα προβλήματα της ζωής .

Χάρισε μας , Κύριε , τη δύναμη να ευχόμεθα καθαρά και να αγαπούμε τον αδελφό μας ,
για να προσεγγίζουμε προς την δική Σου αιώνια Αγάπη , που είναι φως και μακαριότητα.

Αμήν."

.
Απόσπασμα από το βιβλίο " Αίσθησις ζωής αιωνίου " ,
του μοναχού Μαρκέλλου Καρακαλληνου
( Χοϊκές καταγραφές εμπειρίων ουρανίων ).

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010

Ένα κεράκι από τον καθένα μας . . . για όλους τους υπόλοιπους !

.....

.
Αυτό το σαββατοκυρίακο ,
ας ανάψουμε όλοι από ένα κεράκι παραπάνω , για όλους τους υπόλοιπους .
Και ένα " Κύριε ελέησον , κάθε πλάσμα Σου " .

Όλους όσους έχουν κάποια ανάγκη ,κάποια δυσκολία , κάποια στεναχώρια ...

.
.
Για κάθε γνωστή ή άγνωστη ύπαρξη της γης μας ,
να μεριμνήσει ο Κύριος . . .
να γίνει " τοις πάσι , τα πάντα " !
να ελαφρύνει το φορτίο του κάθε Διαβάτη ,
να απαλύνει τον πόνο του κάθε πονεμένου ,
να ανακουφήσει την στεναχώρια του κάθε στεναχωρημένου ,
να γλυκάνει την πίκρα του κάθε πικραμένου ,
να ηρεμήσει την κάθε ταραγμένη ψυχή . . .

Αυτός γνωρίζει ! ...
.
.
Εύχομαι , όμορφο , ευλογημένο , ειρηνικό σαββατοκυρίακο ,
στον κάθε Διαβάτη και Οδοιπόρο της ζωής .

Ο Κύριος να φωτίζει του καθενός τον δρόμο και την πορεία ,
όπου κι΄ αν ο καθένας διαβαίνει ...
.
.
Διαβάτης
.
.

Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

Νουθεσίες από τον γέροντα Πορφύριο

....
• Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολωνει το λογικό και δε βλέπει καθαρά. Μόνο, όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό, για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος.
• Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Θεός τη γνωρίζει.
• Γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια; Να, θα ανάψουμε το φως και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα αφήσουμε να κατοικήσει σ' όλη την ψυχή μας ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.
• Όταν έρθει μέσα μας ο Χριστός, τότε ζούμε μόνο το καλό, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Το κακό, η αμαρτία, το μίσος εξαφανίζονται μόνα τους, δεν μπορούν, δεν έχουν θέση, να μείνουν.
• Να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς το Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή.
• Στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατειλημμένος από το Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο κι αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει κενή θέση γι' αυτόν.
• Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. Με την καταδίκη ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί, με την κατανόηση και βοήθεια θα σωθεί.
• Το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις. Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω μόνο με τη σκέψη, χαλάς την πνευματική ατμόσφαιρα. Εμποδίζεις το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και επιτρέπεις στο διάβολο να μεγαλώσει το κακό. Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισμό.
• Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει ν' αγαπήσει το Χριστό, κι όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται απ' τό διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο.
• Να προσεύχεσαι χωρίς αγωνία, ήρεμα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού.
• Δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά τον σατανά που πολεμά τα παιδιά σας. Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολλή προσευχή.
• Η προσευχή κάνει θαύματα. Δεν πρέπει η μητέρα να αρκείται στο αισθητό χάδι στο παιδί της, αλλά να ασκείται στο πνευματικό χάδι της προσευχής.
• Η σωτηρία του παιδιού σας περνάει μέσα από τον εξαγιασμό το δικό σας.
• Ο αγιασμός δεν είναι ακατόρθωτο πράγμα, είναι μάλιστα εύκολος, φθάνει εσείς να αποκτήσετε ταπείνωση και αγάπη.
• Αν θέλεις μπορείς να αγιάσεις και μέσα στην Ομόνοια.
• Να παρακαλάς το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Κι ο Θεός, επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένος και ταπεινωμένος, θα σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και θα σε κάνει καλά και στο σώμα.
• Όταν προσεύχεσαι, να ξεχνάς την σωματική σου αρρώστια, να την αποδέχεσαι σαν κανόνα, σαν επιτίμιο, για την άφεση των αμαρτιών σου. Για τα παραπέρα μην ανησυχείς, άφησέ τα στο Θεό κι ο Θεός ξέρει τη δουλειά Του.
• Οι ασθένειες μας βγάζουν σε καλό, όταν τις υπομένουμε αγόγγυστα, παρακαλώντας το Θεό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και δοξάζοντας το όνομά Του.
• Η μεγάλη λύπη και η στενοχώρια δεν είναι από το Θεό, είναι παγίδα του διαβόλου.
• Να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά. Η χαρά του Χριστού θα σε γιατρέψει.
• Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
• Ο Θεός μας αγαπάει πολύ, μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μή φοβούμαστε τίποτε.
• Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.
• Η αγάπη χρειάζεται θυσίες. Να θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, που στην πραγματικότητα είναι του Θεού.
• Ευτυχία μέσα στο γάμο υπάρχει, αλλά απαιτεί μια προϋπόθεση: να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας το Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι.
• Είναι προτιμότερο να αποτύχεις σαν λαϊκός, παρά σαν μοναχός.
• Ο ορθόδοξος ασκητισμός δεν είναι μόνο για τα μοναστήρια, αλλά και για τον κόσμο.
• Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη, εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δυο προϋποθέσεις: ταπείνωση και αγάπη.
• Αν έρθει η χάρη του Θεού, όλοι και όλα αλλάζουν, έλα όμως που για να έρθει, χρειάζεται πρώτα να ταπεινωθούμε!
• Μπορεί κάποιος να μιλάει για τις αμαρτίες του και να είναι υπερήφανος κι άλλος να μιλάει για τις αρετές του και να είναι ταπεινός.
• Να είμαστε ταπεινοί, αλλά να μην ταπεινολογούμε. Η ταπεινολογία είναι παγίδα του διαβόλου, πού φέρνει την απελπισία και την αδράνεια, ενώ η αληθινή ταπείνωση φέρνει την ελπίδα και την εργασία των εντολών του Χριστού.
• Δε γίνεται κανείς χριστιανός με την τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά.
• Το παν είναι να αγαπήσει ο άνθρωπος το Χριστό και όλα τα προβλήματα τακτοποιούνται.
• Και τώρα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει στις ψυχές μας, όπως και τότε, αλλά σέβεται την ελευθερία μας, δε θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να του ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα και τότε θα μπει στην ψυχή μας και θα την μεταμορφώσε. Όταν έρθει και κατοικήσει σ' όλο το χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες. Τότε φεύγει και η αμαρτία.

γέροντας Πορφύριος

( η φωτογραφία είναι σκήτη Στο Θεοβάδιστο Όρος Σινά )
.
.

Προσευχή Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ

...
« Δέσποτα , Κύριε του ουρανού και της γης , Bασιλεύ των αιώνων , ευδόκησε να ανοιχθεί και για μένα η θύρα της μετανοίας , ώστε με πόνο καρδιάς να προσεύχομαι σ’ Εσένα τον μόνο αληθινό Θεό , τον πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , το φως του κόσμου .
Δέξου , Πολυεύσπλαχνε , τη δέηση μου . Μη την απορρίψης .Συγχώρησε κάθε κακό πού έκανα νικημένος από την προαίρεση μου . Ζητώ ανάπαυση και δεν τη βρίσκω , γιατί η συνείδησης με ελέγχει . Προσδοκώ ειρήνη , αλλά ειρήνη δεν έχω εξ αιτίας του πλήθους των ανομιών μου .Άκουσε , Κύριε , μιά καρδιά πού Σε επικαλείται . Μη βλέπεις τα κακά μου έργα .
Επίβλεψε στην ασθένεια της ψυχής μου και σπεύσε να με θεραπεύσεις από τα βαριά μου τραύματα .Δώσε μου καιρό μετανοίας με το έλεος της φιλανθρωπίας Σου .Ελευθέρωσέ με από τα πάθη . Μη με κρίνεις σύμφωνα με τη δικαιοσύνη Σου . Μη μου ανταποδώσεις κατά τα έργα μου , για να μη χαθώ εντελώς .Εισάκουσε με Κύριε , γιατί βρίσκομαι σε απόγνωση . Αφού έχασα κάθε ελπίδα καισκέψη για τη διόρθωση μου , προσπίπτω στους οικτιρμούς Σου . Ελέησε με τον ξεπεσμένο και κατάκριτο για τις αμαρτίες μου . Λυπήσου με , Δέσποτα , γιατί συνέχομαι από πλήθος ανομιών και μοιάζω αλυσοδεμένος μ΄ αυτές . Εσύ μόνο γνωρίζεις να ελευθερώνεις και να θεραπεύεις .
Γι’ αυτό σε όλες τις φοβερές μου αρρώστιες επικαλούμαι μόνο Εσένα , τον ιατρό των ασθενούντων , τον οδηγό των πλανωμένων , το φως των εσκοτισμένων , τον ελευθερωτή των αιχμαλώτων . Επικαλούμαι Εσένα , πού πάντοτε μακροθυμείς και συγκρατείς την οργή Σου και δίνεις στους αμαρτωλούς καιρό μετανοίας .
Καταύγασε , Δέσποτα , με το φως του προσώπου Σου εμένα τον αμαρτωλό , διότι είσαι ταχύς στο να ελεείς και βραδύς στο να τιμωρείς . Εσύ ο εύσπλαχνος άπλωσε το χέρι Σου και ανόρθωσέ με από την τάφρο των ανομιών μου . Εσύ δεν ευχαριστείσαι στην απώλεια του αμαρτωλού ούτε αποστρέφεις το πρόσωπό Σου από τον προσευχόμενο σ’ Εσένα με δάκρυα . Άκουσε , Κύριε , τη φωνή του δούλου Σου πού Σε επικαλείται και φανέρωσε το φως Σου σ’ εμένα τον στερημένο το φως .
Δώρισε μου τη χάρη Σου , γιατί εγώ δεν έχω άλλη ελπίδα και ελπίζω πάντοτε μόνο στη δική Σου βοήθεια και δύναμη . Ευδόκησε , ώστε να καταπαύσω από τα εσπερινά μου έργα και να βρω ορθρινή ανάπαυσι όπως οι εκλεκτοί Σου ,Κύριε , από τούς οποίους "απέδρα οδύνη , λύπη καί στεναγμός ".
Κάνε νά ανοιχθεί για μένα η θύρα της βασιλείας Σου , ώστε να εισέλθω και να συγκαταριθμηθώ μετούς ευφραινομένους από το φως του προσώπου Σου και να κληρονομήσω την αιώνια ζωή » .

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ
( Αναδημοσίευση από : http://psigmataorthodoxias1.wordpress.com )
.

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

Συνέντευξη με Τον Θεό !

...
« Θα ήθελες να μου πάρεις μια συνέντευξη ; …
με ρώτησε ο Θεός.
- Αν έχετε χρόνο … απάντησα.
Ο Θεός χαμογέλασε.
- Ο χρόνος μου είναι αιωνιότητα …

Τι θέλεις να με ρωτήσεις;
- Τι σας εκπλήσσει περισσότερο στους ανθρώπους;
.
Ο Θεός απάντησε:
- Το γεγονός ότι βαριούνται την παιδική ηλικία, βιάζονται να μεγαλώσουν … και μετά ποθούν να είναι παιδιά.
Ότι χάνουν την υγεία τους για να βγάλουν λεφτά … και στη συνέχεια χάνουν τα χρήματά τους για να επανακτήσουν την υγεία.
Το γεγονός ότι σκέφτονται με φόβο για το μέλλον και ξεχνούν το παρόν και έτσι δεν ζουν ούτε το παρόν ούτε το μέλλον.
Ότι ζουν σαν να μην πεθάνουν ποτέ και πεθαίνουν σαν να μην έχουν ζήσει.
.
Ο Θεός πήρε το χέρι μου και στάθηκε σιωπηλός για λίγο.

Τότε ρώτησα:
- Ως πατέρας , ποιά είναι μερικά μαθήματα ζωής που θέλετε να διδάξετε στα παιδιά Σας;

- Να μάθουν ότι διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να ανοίξει βαθιές πληγές στην καρδιά αυτών που αγαπάνε … και χρειάζονται αρκετά χρόνια για να επουλωθούν.
Να μάθουν ότι πλούσιος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα, αλλά αυτός που του χρειάζονται τα λιγότερα.
Να μάθουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπούν, αλλά απλώς δεν ξέρουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.
Να μάθουν ότι δύο άνθρωποι μπορούν να βλέπουν το ίδιο πράγμα και να το ερμηνεύουν διαφορετικά.
Να μάθουν ότι δεν είναι αρκετό να συγχωρούν τους άλλους, αλλά επίσης, ότι πρέπει να ζητούν κι΄ αυτοί συγνώμη για τα ικά τους φταισίματα ...

- Σας ευχαριστώ για το χρόνο Σας … είπα ταπεινά.

Είναι κάτι ακόμα που θέλετε να μάθει ο κόσμος;

Ο Θεός με κοίταξε χαμογελώντας και είπε:
- Απλά ότι είμαι εδώ, πάντοτε, για ό,τιδήποτε με χρειάζεστε ... »
.
( Οκταβιανός Πάλερ )
.
.

Προσευχή των Πατέρων της Όπτινα

....
ΚΥΡΙΕ, βοήθησε με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει ή σημερινή ήμερα.
Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημα Σου.
Στην κάθε ώρα αυτής της ημέρας φώτιζε με και δυνάμωνε με για το κάθε τι.
Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω στο διάστημα της σημερινής ημέρας, δίδαξε με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθησι ότι προέρχονται από το άγιο θέλημα Σου.
.
Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου.
Σ' όλες τις απρόοπτες περιστάσεις μη με αφήσεις να ξεχάσω, ότι τα πάντα προέρχονται από Σένα.
Δίδαξε με να συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλος της οικογενείας μου με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύσω και στενοχωρήσω κανένα.
ΚΥΡΙΕ, δος μου την δύναμη να υποφέρω τον κόπο και όλα τα γεγονότα της ημέρας αυτής καθ' όλη την διάρκεια της.
Καθοδήγησε την θέλησή μου κα δίδαξε με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.
ΑΜΗΝ
.

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010

Τι θέλει ο Χριστός από μας .

...
"Υψώστε τα μάτια σας στον Κύριο και θα αντικρύσετε ένα Θεό γεμάτο αγάπη, έλεος και ευσπλαχνία. ΄Εφθασε στην τελευταία ανθρώπινη εξουθένωση, για να μας ελκύσει με την ταπείνωσή Του και με την εσταυρωμένη θυσία Του. Μας προσέφερε την Αγιότητά Του με αντάλλαγμα να Του προσφέρουμε εκούσια την αμαρτωλότητά μας. Μας φανέρωσε τη Θεία διδασκαλία της αγάπης, για να αρνηθούμε τη διδασκαλία της κακίας και του φανατισμού. Μας εσκόρπισε το ΄Αγιο Πνεύμα στις καρδιές μας, για να λάμπουμε σαν τον ήλο. ΄Εδωσε τα πάντα για την σωτηρία μας, ένα μόνο ζητά από μας, την καρδιά μας. Μας ζητά να ζούμε άγια πάνω στη γη. Να κοινωνούμε άξια το Τίμιο Σώμα Του και Αίμα Του.
Πάνω απ` όλα να τον αγαπούμε ειλικρινά με πνεύμα μετάνοιας και υπακοής στις εντολές Του. Μας θέλει κοντά του, αλλά εμείς ζούμε μακρυά Του. Επιθυμεί να δοξάζουμε το ΄Αγιον ΄Ονομά Του με την καθαρή ζωή μας.
Επιθυμεί να αφήσουμε τη θλίψη μας και τις ελπίδες μας σ΄Αυτόν. Τότε θα μας ευλογεί πλούσια. Ζητά η προσευχή μας προς το Θεό να είναι το Α και το Ω της ζωής μας. Τότε θα νοιώσουμε τη Θεία παρουσία Του και η μετάνοιά μας θα είναι ειλικρινής, διότι θα την συνοδεύει η ταπείνωση και η αγάπη. Ζητά να είμαστε άγιοι στη ζωή μας. "
.
( Αρχ. Δαμιανός Ζαφείρης )

.
Εύχομαι σε όλους , ένα όμορφο , ειρηνικό ,
ευλογημένο σαββατοκυρίακο .
Ο Θεός να προστατεύει τον καθένα μας,
από κάθε κίνδυνο και πειρασμό .

.
Διαβάτης

.

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010

Η φιλανθρωπία και το καρφί !

...
.
Ο Emil Mettler ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Λονδίνο, ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπία του.

Συχνά πρόσφερε φαγητό σε φτωχούς ανθρώπους εντελώς δωρεάν. Αν κάποια φιλανθρωπική οργάνωση πήγαινε και του ζητούσε οικονομική βοήθεια για κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, άνοιγε έξω το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και έδινε το 25% του περιεχομένου του. Κάποια μέρα ο Emil άνοιξε το συστάρι του ταμείου για να δώσει πάλι μια οικονομική βοήθεια σε μία φιλανθρωπική οργάνωση.
.

Έκπληκτος ο εκπρόσωπος της φιλανθρωπικής οργάνωσης πρόσεξε πως ανάμεσα στα χρήματα υπήρχε ένα μεγάλο καρφί. Με απορία ρώτησε τον εστιάτορα γιατί βρισκόταν ένα τέτοιο καρφί ανάμεσα στα χρήματα και τις επιταγές.

Ο Emil πήρε στα χέρια του το μεγάλο καρφί, κοντοστάθηκε για λίγο και μετά με σχεδόν βουρκωμένα μάτια του απάντησε: "Το φυλάω εδώ ανάμεσα στις επιταγές και τα χρήματα για να μου θυμίζει το "τίμημα" που ο Χριστός πλήρωσε για τη δική μου σωτηρία.

Έτσι κάθε φορά που ανοίγω το ταμείο για να βάλω τα χρήματα και τις επιταγές που εισπράττω θυμάμαι το χρέος μου σ΄Αυτόν".
.
.

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010

Το Αγγειοπλαστήριο !

....
Πήρα στα χέρια μου αργιλόχωμα ,
.
και κάνοντας τις χούφτες μου εργαλείο ,

το ζήμωσα και το έπλασα όπως ήθελα ,

κι΄ έφτιαξα ένα όμορφο αγγείο .

.
Πέρασαν μέρες , ο πηλός εσκλήρυνε ,

κι΄ όταν προσπάθησα να τον ξαναμαλάξω ,

παρέμεινε το σχήμα του αναλλείωτο

και δεν μπορούσα πια να το αλλάξω .
.

.
Πήρα ένα κομματι ζωντανού πηλού,

και πλάθοντάς το αγάλι , με φροντίδα ,

έφτιαξα την καρδιά ενός μικρού παιδιού ,

ζεστή και τρυφερή σαν ηλιακτίδα !

.

Πέρασαν χρόνια , το παιδί μεγάλωσε ,

μα τρυφερή απόμεινε η καρδιά του ,

κι΄ αν προσπαθούσα να το ξαναζύμωνα,

δεν θ' άλλαζα ποτέ τα αισθήματά του .

.

Την καλημέρα μου σε όλους
.
Διαβάτης

.

.

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

Του Θεού η Πρόνοια !

....
Για αύριο Θεέ μου, Σύ έχεις προνοήσει
Για την τροφή μιας μέρας , έχεις Εσύ φροντίσει.
Η δύναμη κι η Χάρη, το θάρρος και η πίστη
Ειν' αρκετά για μένα , μέχρι να έρθει η δύση.
.
Ν ' ανησυχώ, το ξέρω, δεν είναι θέλημά Σου .
Όλα ασφαλή ευρίσκονται Στα χέρια τα δικά Σου
Τώρα που βλέπω κύματα γύρω μου αφρισμένα
Τώρα είναι η ώρα , να εμπιστευτώ Εσένα !
.
Για σήμερα, Πατέρα, τα μάτια άνοιξέ μου
Κράτησε την καρδιά μου σε υπακοή κοντά Σου.
Βοήθα με να κάνω μ' απλότητα και χάρη ,
αυτό που Εσύ μ' αγάπη μπροστά μου έχεις βάλει.
.

.