Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Σταυρός Σου!

 
 
 
" Μυριάδες πέρασαν καρδιές
κάτω απ΄ Το Σταυρό Σου
κι΄ αναρωτήθηκαν το πώς
πονάς για τον εχθρό Σου
 
Τον άνθρωπο που μ΄ απονιά
Σε κρέμμασε στο ξύλο
την ώρα που τον έκραζες
για αδελφό και φίλο
 
Και αποκρίθηκε η καρδιά
που είναι φως γεμάτη
όλα του πόνου τα καρφιά
τα δέχετ΄   η  Α γ ά π η ! "
 
 
Εύχομαι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός
Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού ,
νάναι για τον καθένα στήριγμα και προστασία
στου βίου την πορεία ,
και να στηρίζει και ενδυναμώνει τον κάθε
Διαβάτη και Οδοιπόρο της ζωής .
 
                                                               ✿    Διαβάτης   
 
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »