Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ο Ύμνος της Αγάπης !

...
« Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι. και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται. είτε γλώσσαι παύσονται. είτε γνώσις καταργηθήσεται. εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. βλέπομεν γαρ άρτι δι΄εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. μείζων δε τούτων η αγάπη »

(Απ. Παύλου , Α' Κορ.ιγ΄)
.

...................................

( ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ )

“Μπορώ να μιλάω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων,
ακόμα και των αγγέλων, μα αν δεν έχω αγάπη
μοιάζω με χάλκινο σκεύος που αχολογάει
ή με τύμπανο που αλαλάζει.
Κι αν έχω προφητικό χάρισμα και γνωρίζω όλα τα μυστήρια
Κι αν κατέχω όλη τη γνώση, μα και όλη την πίστη αν έχω
ώστε και βουνά να μετακινήσω,
αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα.
Κι αν μοιράσω όλα τα υπαρχοντά μου
για να χορτάσω ψωμί τους φτωχούς,
ακόμα κι αν παραδώσω το σώμα μου να καεί,
αν δεν έχω αγάπη όλα μάταια.
Η αγάπη εύκολα συγχωρεί, πάντοτε το καλό κάνει
η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει,
δεν περηφανεύεται, δεν φέρεται άπρεπα,
δεν τα θέλει όλα δικά της, δεν οργίζεται,
δεν σκέφτεται το κακό, δεν χαίρεται με το άδικο,
αλλά χαίρεται όταν επικρατεί η αλήθεια.
Ολα τα ελαττώματα του άλλου τα σκεπάζει
πιστεύει πάντα στις καλές διαθέσεις του,
ελπίζει πάντα πως θα διορθωθεί και όλα τα υπομένει.
Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ...”

.....................................

.
Εύχομαι χρόνια πολλά σε όσους έχουν
σήμερα την ονομαστική τους γιορτή .
Εύχομαι οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι
Πέτρος και Παύλος να φωτίζουν τη ζωή μας ,
να καθοδηγούν τα βήματά μας ,
και να μας δείχνουν με το παράδειγμά τους ,
το δρόμο προς Τον Ουρανό και Την Αιωνιότητα .

Χρόνια Πολλά .

.
Διαβάτης

..

2 σχόλια:

ΑΝΘΗ είπε...

Καλημέρα, Αργυρούλα μου!

Ο ύμνος αυτός είναι ό, τι ωραιότερο έχει γραφτεί για το ομορφότερο συναίσθημα, την αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχουμε (Amo, ergo sum: Αγαπώ, άρα υπάρχω). Και για να φτάσουμε στην τέλεια αγάπη, πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα, με πρώτο τον εγωιστή εαυτό μας.

Διαβάτης είπε...

@ ΑΝΘΗ ,

Νάσαι καλά αγαπημένη μου Ανθή .

Ας αφήσουμε την Αγάπη να ανθίσει στον κήπο της ψυχής μας.

Την αγάπη μου από τη Μεγαλόνησο.